СОШ №55 Средняя общеобразовательная школа №55

Отчеты

Ленин районуна караштуу №55 жалпы орто билим берyy мектебинин 2018 -2019- окуу жылындагы мамлекеттик тил боюнча Ӏ жарым жылдыкта аткарылган иштердин
отчету

Окуу жылынын башында кыргыз тили мугалимдеринин штаты толук бекитилген.
Кыргыз тили секциясында 13 мугалим эмгектенет. Кыргыз тилинде 47 класс окуйт. 1474 окуучу билим алат. Азыркы учурда мектеп “Окуучулардын жеке чыгармачыл жөндөмдүүлүгүн билим берүү чөйрөсүндө өнүктүрүү” деген проблеманын үстүндө иштеп жатат.
Ал эми усулдук бирикменин темасы “Кыргыз тилин жана адабиятын окутууда окуучулардын жеке жөндөмдүүлүгүн окуу процессинде колдонуу”. 23-сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата мектепте салтанаттуу кече өткөрүлдү. Биздин
мектепте көп улуттун окуучулары кыргыз тилинде ырларды ырдашып, кыргыз бийин бийлешип, кыргыз оюндарын, салттарды көрсөтүштү.
Мектепте мамлекеттик тил күнүнө карата кыргыз тили жумалыгы 10-сентябрда башталып, 22-сентябрда жыйынтыкталды. Жумалыктын ачылышын Чоюбекова Назгүл “Жаш акын” сынагын уюштуруп, 5-9-класстын окуучулары Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына, эне тилге арнап жазган ырларынан көркөм окушуп, музыкалык чыгармаларды аткарышты.
Жумалыктын ачылышын улай кыргыз тили жана адабияты мугалимдери ачык сабактарды беришти, дубал газеталарды чыгарышты, ар түрдүү конкурстарды өткөрүштү.
1.Сейталиев Каныбек 5-А классына “Акылдуу кыз” жомогунун негизинде сахна-сабак өттү. Сабак эң кызыктуу жана окуучуларды активдештирген сабак болду.
2. Ажымамбетова Венера Ч. Айтматовдун “Делбирим” повестинен сюжеттик өзгөчөлүгү деген темада жаңы методикаларды колдонуу менен көрсөтмөлүү, аралаш сабакты 11-В классына өтүп берди.
3. Эшманбетова Жылдыз 8-Д классына Ч.Айтматовдун “Биринчи мугалим” повестин талдоо деген темада кызыктуу сахна-сабак көрсөттү. Сабак кыска мөөнөттүк долбоорлоштурулган, интерактивдүү метод колдонулган ар тараптуу сабак болду.
4. Кекечова Мыскал 4- А классына “Күзгү токой” деген темада сабак өтүп берди.
5. Субанбек кызы Айжан 9-В классына Ч. Айтматовдун “Ак-Кеме”- аруулуктун, тазалыктын символу” деген темада интерактивдүү аралаш сабак өттү. Сабак эң кызыктуу болду, окуучулар активдүүлүгүн көрсөттү.
6. Айтмамбетова Рыскүл Ч.Айтматовдун “Эрте келген турналар” повестинин сюжеттик өзөгү деген темада кызыктуу, аралаш сабак берди.
7. Эшматова Венера 3-В классына “Китеп эмнеге үйрөтөт?” деген темада интерактивдүү методду колдонуп, мелдеш сабагын өткөрдү.
8. Батырбекова Шааркан 8-Б классына Ч. Айтматовдун “Бетме-Бет” повестиндеги ыйман жана адеп” деген темада диспут- сабак берди. Сабак уюшкандыкта, балдарды активдештирген кызыктуу сабак болду.
9. Иманалиева Мира “Ч. Айтматовдун чыгармаларындагы каармандарга саякат” деген темада кече өтүп, анда музыкалык ырлар, чыгармалардан сахналаштырып көрсөттү.
Аталган сабактардан тышкары мамлекеттик тилдин 29 жылдыгына карата класстан тышкаркы ачык сабактар өтүлдү. “Тоолор деп согот жүрөгүм” деген темада Сейталиев Каныбек класстан тышкаркы сабак өттү.
2-ноябрда Ч. Айтматовдун үч айлыгына карата райондо өтүлүүчү “Жаш артист” кароо-сынагына Иманалиева Мира 11-Б классынын окуучулары менен Ч. Айтматовдун “Кылым карытар бир күн” чыгармасынан үзүндүнү даярдап, катышып келишти.
16-ноябрда “Ч. Айтматовдун чыгармаларындагы жаратылышты сүйүү, мекен темасын изилдөө долбооруна 8-Д классынын окуучулары Байызбекова Эльнура, Эрнис кызы Гүлжан жетекчиси Эшманбетова Жылдыздын даярдоосунун негизинде катышып келишти.
27- ноябрда Ч. Айтматовдун “ Кылым карытар бир күн”, “ Тоолор кулаганда” романдары боюнча Ажымамбетова В.И. долбоордук сабак өттү.
Окуучулар эки топко бөлүнүп, изденүү менен сабакты кызыктуу алып барышты. Бул 11-В класстын Ч. Айтматовдун 90 жылдыгына карата чыгармачылык отчету болду десек жаңылышпайбыз.
Мектеп ичинде 26- ноябрдан 30- ноябрга чейин 5-11- класстын окуучуларынын арасында кыргыз тили боюнча олимпиада өткөрүлүп жыйынтыгы чыгарылды.
4- декабрь “Манас” күнүнө карата иш-чаралар өткөрүлдү. Субанбек кызы Айжан “Манас” эпосу боюнча сүрөт көргөзмөсүн уюштурду. Көргөзмөдө 4-7- класстар арасында окуучулардын тарткан сүрөттөрү коюлду. Эшманбетова Жылдыз 8-Д классына “Эр жигит эл четинде, жоо бетинде” аттуу тарбиялык ачык сабак өткөрдү. Сабак окуучулардын патриоттуулук сезимин ойготкон таасирдүү сабак болду. Чоюбекова Назгүл 5-Г классына “Манас” эпосундагы эли-жерин коргоо” деген темада тарбиялык ачык сабак өттү.”Манасты даңазалоо – кыргызды даңазалоо” деген темада кыргыз тилчи мугалимдер 5-7- класстар арасында манас айтуучулук өнөр боюнча мелдеш уюштурушту.
12-декабрда кыргыз тили жана адабияты мугалимдери адабият күнүн белгилешти. Улуу жазуучубуз Чынгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган эскерүү кечесин өткөрдүк. Окуучулар арасында көркөм окуу жана монолог айтуу боюнча класстар арасында мелдеш өткөрүлдү. Ага 7-8-класстын окуучулары дубал газеталарды чыгарышты. 9-11-класстын окуучулары дил баян, рефераттарды жазышып конкурс өткөрүлдү. 8-Д классынын окуучусу Карагулова Айтурган алп жазуучунун баа жеткис чыгармаларынан чагылдырылган көрүнүштөрдү кол өнөрчүлүгү менен жасап, бурч уюштурду. Жалпы мектеп окуучуларына, мугалимдерге Ч. Айтматовдун чыгармалары боюнча кино тасмалар көрсөтүлүп, ошону менен иш-чараны жыйынтыктадык.
Улуу акын Алыкул Осмоновду эскерип окуучуларыбыз анын лирикаларынан көркөм окушуп, музыкалык ырларын жогорку чеберчиликте аткарып беришти.
Кыргыз тили жана адабиятынан болуп өткөн Ленин райондук олимпиададан 11-В классынын окуучусу Мусаева Элина ӀӀ орунга ээ болду.
1-жарым жылдык боюнча 5-11- класска чейин жазуу иштери алынды.
Кыргыз класстары боюнча кыргыз тилинен билим сапаты- 53,5 %, жетишүүсү –
100 %, кыргыз адабиятынан билим сапаты -56,5 %, жетишүүсү- 100 %.
Орус класстары боюнча кыргыз тилинен билим сапаты- 56,5 %, жетишүүсү- 99,7% ,
Кыргыз адабиятынан -54,8 %, жетишүүсү- 100 %.
Мектеп боюнча кыргыз тилинен билим сапаты – 55,5%, жетишүүсү- 99,8%;
Мектеп боюнча кыргыз адабиятынан билим сапаты-55,3%, жетишүүсү- 100%
1-жарым жылдыкта кыргыз тили мугалимдери көп иштерди аткарышты.

Мамлекеттик тил боюнча
Директордун орун басары : Сакеева Ы.К.

Отчёт о работе М/О учителей начальных классов за 1 полугодие
2018 – 2019 учебный год

МО учителей начальных классов работает по теме :« Формирование творческой индивидуальности личности школьника в условиях развивающейся образовательной среды»
В методическое объединение входит 7 учителей. Акерова Асель Абдрамановна, Башкова Галина Анатольевна, Джолдошева Мухабат Ишеновна, Ивкина Оксана Владимировна, Исакжанова Рано Тахиржановна, Касымова Рахима Мырзакановна, Мааткеримова Бурма Боталиевна, Поправкина Марина Витальевна.
Новый учебный год начинается с анализа работы МО за 2017-2018 уч. год,
с утверждение плана работы МО учителей начальных классов на новый 2018-2019 учебный год.

При планировании методической работы мы стремились отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед МО:
1. Участие в заседаниях МО и педагогических советах;
2. Работа учителей над темами самообразования;
3. Знакомство с опытом работы учителей по данной проблеме;
4. Участие в конкурсах, семинарах;
5. Открытые уроки в рамках методического дня МО;

Поставленные задачи реализовывались в ходе:
• использования технологий проблемного, развивающего, дифференцированного обучения, использования межпредметных связей при изучении учебного материала;
• разработки заданий для учащихся, которые способствовали их обращению к информационной среде как инструменту получения знаний, к общению в парах и группах;
• проведения индивидуальных и групповых занятий.
В целом по всем указанным направлениям велась большая продуктивная работа.

За 1 первое полугодие было проведено 3 заседания МО учителей начальных классов. Основные темы заседаний были направлены на обсуждение актуальных вопросов воспитания и обучения младших школьников. С докладами по выбранным темам по самообразования выступили: Исакжанова Р.Т. «Формирование ключевых компетенции учащихся » , Поправкина М.В. «Использование дидактических игр на уроках литературного чтения для развития памяти, воображения детей», Джолдошева М.И. «Взаимодействие школы и семьи в воспитании творческой личности».

В сентябре были проведены входные контрольные работы по предметам: математика, русский язык, проверена техника чтения учеников 2-4 классов.
Работали над оформлением личных дел учащихся.
Посещение уроков в 1 классе осуществлялось Касымовой Р.М.
Проведены конкурс рисунков «Разноцветные краски осени».( 1-4 кл.)

Во всех классах была проведена викторина «Знаки дорожные помни всегда,
чтобы с тобой не случилась беда» , на которой учащиеся показали свои знания правил дорожного движения, дорожных знаков, рассмотрели различные дорожные ситуации.

В октябре было проведено внеклассное мероприятие «Дары природы»(1-4 кл.)

Проходила преемственность между средним и начальным звеном, учителя нач. классов посещали уроки в 5 классах.
в котором прививалось чувство взаимоуважения, имение дружить.

Был проведен промежуточный контроль по математике, русскому языку, чтению во 2-4 классах завучем нач. классов Касымовой Р.М., между классами по параллелям взаимопроверка тетрадей.

В декабре прошла декада начальной школы , были проведены открытые уроки и внеклассные мероприятия по составленному плану:

№ п/п Наименование мероприятия и урока Класс дата Ответственные
1 Чтение
«В.Ю.Драгунский «Кот в сапогах»» 3-е 07.12 Акерова А.А .
2 Математика
«Умножение и деление многозначных чисел» 4-а 06.12 Башкова Г.А.
3 Математика
«Площадь фигуры» 3-в 04.12 Джолдошева М.И.
4 Внеклассное мероприятие
«90 лет Ч.Айтматову» 12.12 Ивкина О.В.
5 Русский язык «Проверка безударных гласных в корне слова.» 2-в 13.12 Исакжанова Р.Т.
6 Внеклассное мероприятие
«Золотая осень» 1-д 27.11 Касымова Р.М.
7 Чтение
« Ч.Айтматов «Мать- олениха»» 4-б 03.12 Мааткаримова Б.Б.

Запланированные открытые уроки были проведены своевременно.

В начальных классах дети активно участвовали в конкурсе «Мастерская Деда Мороза» (оформление
кабинета, изготовление игрушек).

Хорошо был организован новогодний утренник, в котором участвовали учащиеся старших классов, они играли сказочных персонажей, много загадок, игр и танцев.

Анализ показал, что в работе учителей начальных классов отмечается следующая положительная тенденция:
• положительная динамика использования учителями начальных классов в образовательной практике учебно-методических разработок и материалов ориентированных на стандарты нового поколения (тесты, дидактические материалы, )
• использование учителями в работе с младшими школьниками современных образовательных технологий
• ориентация учителей начальных классов на организацию здоровье сберегающей среды
• осознание необходимости педагогами перехода на развивающие системы обучения;
• возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с коллегами.

Руководитель МО начальных классов: Исакжанова Р.Т.

Отчет за первое полугодие заместителя директора по УВР
Отчет-анализ о проделанной работе по ВШК СОШ № 55 за 1-е полугодие
2018-19 уч. года
Цели и задачи анализа:

1.Подвести итоги функционирования школы за 1-2-ю четверть.
2.Осветить позитивные моменты и обозначить проблемы обучения и воспитания в школе,требующие решения.
3.Наметить пути достижения качества образования в соответствии с особенностями учебно-воспитательного процесса в школе.
4.Определить стратегические направления развития школы, цели и задачи деятельности педколлектива на 3-ю четверть.

1.Учебный год начался с обследования и смотра учебных кабинетов по подготовке материально-технической базы кабинетов и качества проведенного ремонта. Была создана комиссия в составе:
зам. директора по хозчасти;
Дуйшембиевой Ш.Б.– зам. директора по ВР;
Отунчиевой Б.Ж. – председателя ПК;
Исановой Д.М. – ответственной по охране труда

которая провела обследование рабочих мест по условиям труда по следующим критериям:
— наличия символики КР;
— наличия классного уголка; уголка здоровья;
— ПДД И ТБ
— наличия учебно-методической литературы и наглядных пособий;
— состояния ученической мебели;
— освещения кабинета;
— состояния отопительной системы;
— озеленения класса;
— наличия аптечки;
— наличия хоз. инвентаря;
— общего санитарного состояния кабинета.
и выявила, что большая часть кабинетов:
— № 2 Ивкиной О.В.;
— № 3 Башковой Г.А.;
— № 4 Мааткеримовой Б.Б..;
— № 5 Исакжаноаой Р.Т.
— № 7 Исановой Д.М.;
— № 8 Джолдошевой М.И.;
— № 12 Войтенко Л.И.;
— № 20 Эрматовой Г.К.;
— № 24 Джумаевой З.Э.;
— а также спортивный зал (Токтогулов Б.Э.);
— библиотека Попова Н.В.;
соответствует предъявляемым нормам, в кабинетах произведен отличный ремонт, учебно-методическая литература и наглядные пособия в достаточном количестве, ученическая мебель в хорошем состоянии, кабинеты эстетично оформлены. Остальные кабинеты не соответствовали по вышеназванным критериям. Либо не хватало учебно-методической литературы, либо документация не оформлена должным образом, либо нет соответствующего оформления кабинетов. В некоторых кабинетах отсутствуют ТСО.
В 2018-2019 уч. году работа педагогического коллектива школы направлена на выполнение Закона КР “Об образовании”. Осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач и приоритетных направлений работы школы в условиях психолого-педагогической проблемы школы «Развитие творческой индивидуальности школьника в условиях современной образовательной среды».
1. Комплектование и движение

В СОШ № 55 на начало 2018-2019 учебного года согласно комплектованию в 47 классах-комплектах обучалось 1474 учеников, на конец четверти – 1477 учеников, из них 766 девочек, 711 мальчика.
В начальной школе в 21 классах-комплектах на конец четверти обучалось 667 учеников, из них 335 девочек, 332 мальчиков.
В 5-9-х классах в 20 классах-комплектах обучалось 660 учеников, из них 314 мальчика и 346 девочки.
В 10-11-х классах в 6-ти классах-комплектах обучалось 150 учащихся, из них 85 девочек и 65 мальчиков.
В начале 2-й четверти 2018-19 уч. г. в 47 классах-комплектах обучалось 1474 учеников, на конец четверти обучалось 1477 учеников, из них 766 девочек, 711 мальчиков.
В начальной школе в 21 классах-комплектах обучалось 667, из них 335 девочек, 332 мальчиков.
В 5-9-х классах в 20 классах-комплектах обучалось 660 учеников, из них 314 мальчика и 346 девочки.
В 10-11-х классах в 6-ти классах-комплектах обучалось 150 учащихся, из них 85 девочек и 65 мальчиков.

2. Посещаемость
В течение четверти проводилась ежедневная проверка посещаемости занятий учащимися 1,2,3 ступеней и добились следующих результатов:

№ ФИО кл.рук. класс сентябрь
колич.
проп.дн. октябрь
колич.
проп.дн. ноябрь
колич.
проп.дн. декабрь
колич.
проп.дн. ФИО учащихся,
пропускающих занятия
регулярно
1. Софиева М.А. 11-а 43 46 34 38 Байгазиева А.- 29 дн.
Талантбек к. А. – 19 дн.
Турдуева Н.-11дн. через
2. Отунчиева Б.Ж. 11-б 40 31 26 63 Кыдыралиев Б.-11 дн.
Таалайбекова К.-9 дн.
3. Рыскулов У.К. 11-в 34 25 42 41 Гулжигитов Н.- 4 дн.
4. Эшматова В. 10-а 29 36 28 36 Божанов Д.-6 дн.
Култаев Б. – 17 дн.
Култаев Э. – 6 дн.
Артыкбаев А.- 7 дн. п/б
Эмилбек у. Э.- 6 дн.
5. Болотбекова Г.С. 10-б 14 16 51 48 Кайназаров А.-37 дн.
Насыкулова М.- 16 дн.
Таалайбек у. Э.- 13 дн. п/б
6. Субанбек к. А. 10-в 30 44 29 24 Кубанычбек к. А.- 6дн. п/б
Медетканов Н.-14 дн.
Тулеев С.- 6 дн.
Уланбекова А.- 9 дн.
Алманбетов Б.- 14 дн.
7. Нарматов Н.Ж. 9-а 42 78 47 75 Турусбек у. К.-15 дн.
Болотбек у. К.-12 дн.
Искандаров И.-9 дн.
Манас у. А.- 7 дн.
ТемирбековК.-13 дн.п/б
8. Макамбаева А.И. 9-б 57 85 53 79 Болотбек у. Т.-20 дн п/б
Керимбаев Д. -19 дн.
Мошковский С.-25 дн.
Самарбек у. Э.- 31 дн.
Семененко Н. -30 дн.
Урматбек у. А.-17дн. п/б
Эсенова Н.-10 дн.
9. Мааткеримова С.Д. 9-в 42 78 22 37 Болотбек у. Э.-10 дн. п/б
Асанов Б.-12 дн. п/б
Бакытов Д.-8 дн. п/б
Малабаев М. -6 дн.п/б
Сандыбаев К.- 6дн.п/б
Тилек у. Э.-7 дн. п/б
10. Кудайназарова А.Т. 8-а 12 84 70 89 Урматаева М.-48 дн.
Умаров И.-66 дн.
Эмиль у. Б.- 12 дн.
КубанычбековаН.-13
Шаменова А.-13 н.
Павленко Катя-13
11. Кекечова М.Ш. 8-б 26 36 28 19 Маслюков В.- 42 дн. п/б
12. Джумаева З.Э. 8-в 16 28 30 42
13. Сейталиев К.А. 8-г 32-14 п/б 37 12 48 Нурдинов Д.-16 дн. п/б
Жаныбеков Э.-8 дн. через
14. Эшмамбетова Ж.Дж. 8-д 22 68 48 57 Жумабеков К.-12 дн.
Кутманов Т.- 19 дн.
Усупов А.- 10 дн.
Манасбеков П.-5 дн.
15. Жумакадырова М.А. 7-а 16 26 22 31 Замирбек к. А.- 34 дн.
16. Куштарбек к. А. 7-б 10 35 34 Кенешбеков А.-8 дн. через
17. Эрматова Г.К. 7-в 20 25 28 19 Сооданбеков Э.-6 дн.
Тынышев Ж.-7 дн.
Анарбеков А.-7 дн.
18. Айтмамбетова Ы. 7-г 21 22 9 9 Советбек к. А.-6 дн.через
19. Сейталиев К.А. 6-а 27-11 п/б 26-2 п/б 51 51 Азамат у. Т. -14 дн.
Нурланова М.-20 дн.
Широких Д.-11 дн.
20. Гордиенко М.В. 6-б 38 82 55 63 Добутов Б.-33 дн.
Мухамедов И.-36 дн.
Нурпазыл у. А.-17 дн.
Эмильбеков И.-8 дн.
21. Дуйшеналиева Г.Т. 6-в 38-19 п/б 43 11 35 Абылгазиева А. п/б
Сулейманов Ж.-5 дн. п/б
Арстанбекова Б. -7 дн.
22. Чоюбекова Н.М. 6-г 12 37 19 32 Турдалы к. А.-10 дн.
Жанышев М.-6 дн.
Торобекова А.-5 дн.
23. Балбаева Н. 5-а 15 93 54 78 Конокова А.- 11 дн.
Дуйшенова С.- 7 дн.
Кадиров У.-15 дн.
Орунбекова А.- 44 дн. п/б.
Сухорученко Н.-15
24. Джумакеева З.С. 5-б 27 34 10 18 Максымбеков Э.-12 дн.+ 4 дн. (спр.)
25. Батырбекова Ш.К. 5-в 7 15 18 12 Суеркулова М.-14 дн. п/б
26. Иманалиева М.К. 5-г 5 21 26 26 Рыскулов Э.-7 дн.

С учащимися, которые пропустили без уважительной причины и их родителями кл. руководители проводили работу, нам предоставили справку о проведенной работе. Классным руководителям были высказаны замечания по поводу пропусков занятий учащимися без уважительной причины и требования усилить контроль над учащимися.

3. В сентябре-октябре проведены входные (стартовые срезы) по предметам.

Сравнительный мониторинг кач-ва ЗУН и усп-сти по
контрольным работам за 1-ю четверть:
Учитель-предметник
Классы Стартовый срез ВШК
(сент.-окт.) Стартовый срез ГУО
(сент.-окт.) Административная
контрольн. работа за 1 четверть
Кач.
% Усп.
% Кач.
% Усп.
% Кач.
% Усп.
%
Русский язык
Болотбекова Г.С. 5-а — — 52 100 79 96
Джумакеева З.С. 5-б 59 88 54 96 53 97
Болотбекова Г.С. 5-в — — 37,5 94 46 88
Джумакеева З.С. 5-г 46 94 52 94 45 95
Софиева М.А. 6-а 46,8 96 39,3 93,9
Ыскак кызы Ш. 6-б — — 55 89
Касымова Г.Н. 6-в — — 55 100
Касымова Г.Н. 6-г — — 57,8 78
Ыскак кызы Ш. 7-а — — 53 84
Джумакеева З.С. 7-б 54 87 40 84
Джумакеева З.С. 7-в 55 93 42 90
Токтогулова З.Э.
Касымова Г.Н. 7-г — — 52 90
Болотбекова Г.С. 8-а — — 69 100
Момбекова А.К. 8-б 53 85 26 70
Болотбекова Г.С. 8-в — — 76 100
Момбекова А.К. 8-г 40 65 16 61
Софиева М.А.
Джумакеева З.С. 8-д 42,8 82,8 44,4 83,3
Момбекова А.К. 9-а 53 75 51 95 82 96
Софиева М.А. 9-б 36,8 73,6 39,1 87 47,8 95,6
Момбекова А.К.
Софиева М.А. 9-в 43,2 89,1 37 95 35 82,3
Момбекова А.К. 10-а 57 71 — —
Болотбекова Г.С. 10-б — — —
Болотбекова Г.С.
Софиева М.А. 10-в — — — —
Софиева М.А. 11-а — — 76 100 — —
Софиева М.А. 11-б — — 82 100 — —
Софиева М.А. 11-в — — 52 84 — —
Итого: 70 83,3 53.2 94,5 50,8 88,6
Математика
Исаева С. 5-а 34,2 97,1 34 97 26,9 94
Исаева С. 5-б 46 93,3 46 93 41,6 96
Исаева С. 5-в 64 100 64 100 53 96
Акматова Г.Т. 5-г 44,1 94,1 44,1 94,1 43,5 100
Исаева С. 6-а 36,6 90 9 (?) 93
Исаева С. 6-б 6,9 ? 65,5 ? 6 (?) 95
Исаева С. 6-в 38,6 86,1 20,6 94
Акматова Г.Т. 6-г 43,2 100 42,8 100
Войтенко Л.И. 7-а 30 60 20,6 89,6
Войтенко Л.И. 7-б 37,5 66,6 28 100
Исаева С.А. 7-в 24 72,4 15 93
Акматова Г.Т. 7-г 56,7 100 25 100
Войтенко Л.И. 8-а 31 93,1 31 93,1 50 100
Отунчиева Б.Ж. 8-б — — 35,4 96,8 32,2 96,8
Отунчиева Б.Ж. 8-в — — 31 96,6 46,1 96,2
Отунчиева Б.Ж. 8-г — — 33,3 96,7 41,3 96,8
Акматова Г.Т. 8-д 36,3 93,9 36,9 93,9 42,4 100
Отунчиева Б.Ж. 9-а 33,3 93 38,7 100
Войтенко Л.И. 9-б 13,6 86,3 19 85,7
Акматова Г.Т. 9-в 20 100 37,5 100
Войтенко Л.И. 10-а 35,7 92,8 42 92 9 72
Войтенко Л.И. 10-б 28 92 20 92 14 90,4
Акматова Г.Т. 10-в 42,3 96,1 42,3 96,1 — —
Войтенко Л.И. 11-а 30 95 38 100
11-б 33,3 96 37,5 100
Акматова Г.Т. 11-в 57,8 100 — —
35,7 89,7 55.2 95,1 30,7 95,3
геометрия
Войтенко Л.И. 7-а — 20 80
Войтенко Л.И. 7-б — 32 96
Исаева С.А. 7-в — 41 100
Акматова Г.Т. 7-г — —
Войтенко Л.И. 8-а 40 100
Отунчиева Б.Ж. 8-б —
Отунчиева Б.Ж. 8-в —
Отунчиева Б.Ж. 8-г —
Акматова Г.Т. 8-д —
Отунчиева Б.Ж. 9-а 38,7 93,6
Войтенко Л.И. 9-б 33 81
Акматова Г.Т. 9-в —
Войтенко Л.И. 10-а 12,5 75
Войтенко Л.И. 10-б 14 90,4
Акматова Г.Т. 10-в —
Войтенко Л.И. 11-а 52,9 100
Отунчиева Б.Ж. 11-б 43,4 100
Акматова Г.Т. 11-в — —
Итого:
Англ. язык
Тюлебердиева К
Балбаева Н.
5-а
4,3
85,7
Тюлебердиева К
Балбаева Н.
5-б 21,7 91,3
Тюлебердиева К
Жумабаева А.
5-в 36,6 100
Балбаева Н.
Жумабаева А. 5-г 31,5 89,4
Макамбаева А.
Жумабаева А. 6-а 58 96,7
Тюлебердиева К
Балбаева Н.
6-б 22,5 96,7
Жумакадырова М
Жумабаева А. 6-в 33,3 93,9
Тюлебердиева К
Балбаева Н.
6-г 10,8 78,3
Жумакадырова
Макамбаева А.И.
7-а 33,3 85,1
Жумакадырова М
Жумабаева А. 7-б 32 92
Жумакадырова М
Жумабаева А. 7-в 44,4 96,2
Тюлебердиева К
Жумабаева А. 7-г 40 100
Макамбаева А.И.
Дуйшеналиева Г.Т. 8-а 42,3 92,3
Жумакадырова М
Дуйшеналиева Г.Т. 8-б 13,3 80
Макамбаева А.И.
Дуйшеналиева Г.Т. 8-в 35 60
Жумакадырова М
Жумабаева А. 8-г 40,7 85,1
Жумакадырова М
Дуйшеналиева Г.Т. 8-д 57 97
Жумакадырова
Макамбаева А.И.
9-а 40,7 92,5
Макамбаева А.и. 9-б 26 78
Жумакадырова
Асаналиева А. 9-в 37,5 92,5
Макамбаева А.И.
Дуйшеналиева Г.Т. 10-а 46,1 100
Макамбаева А.И.
Дуйшеналиева Г.Т. 10-б 34 92
Макамбаева А.И.
Дуйшеналиева Г.Т. 10-в 52 90
Макамбаева А.И. 11-а 42 85
Жумакадырова
Макамбаева А.И.
11-б 47 91
Дуйшеналиева Г 11-в 64 100
Итого 35,6 90,1
Физика
Отунчиева Б.Ж. 7-а 17 100
Отунчиева Б.Ж. 7-б 24 96
Кудайназарова А 7-в 30 96,3
Жошобекова Ж. 7-г 30 100
Кудайназарова А 8-а 19 100
Жошобекова Ж. 8-б 31 100
Жошобекова Ж. 8-в 39 94
Жошобекова Ж. 8-г 23 96
Жошобекова Ж. 8-д 27 94
Кудайназарова А 9-а 22 100
Кудайназарова А 9-б 27 100
Жошобекова Ж. 9-в 35 100
Кудайназарова А 10-а 29 100
Кудайназарова А 10-б 13 100
Жошобекова Ж. 10-в 39 100
Кудайназарова А 11-а 14 100
Кудайназарова А 11-б 36 100
Жошобекова Ж. 11-в 39 89
Итого: 27,4 98

Сравнительный мониторинг кач-ва ЗУН и усп-сти
по контрольным работам за 2-ю четверть:
Учитель-предметник
Классы Стартовый срез ВШК
(сент.-окт.) Стартовый срез ГУО
(сент.-окт.) Административная
контрольн. работа за 2 четверть
Кач.
% Усп.
% Кач.
% Усп.
% Кач.
% Усп.
%
Русский язык
Болотбекова Г.С. 5-а 54/74 100/93
Джумакеева З.С. 5-б 54/48 96/93
Болотбекова Г.С. 5-в 46/76 100/92
Джумакеева З.С. 5-г 48/30 92/92
Софиева М.А. 6-а 20/43 93/93
Ыскак кызы Ш. 6-б 66/50 100/91
Касымова Г.Н. 6-в 44/85 91/97
Касымова Г.Н. 6-г 74/46 97/97
Ыскак кызы Ш. 7-а 54/72 100/100
Джумакеева З.С. 7-б 40/20 84/76
Джумакеева З.С. 7-в 43/28 87/68
Токтогулова З.Э.
Касымова Г.Н. 7-г 41/49 85/90
Болотбекова Г.С. 8-а 82/53 100/82
Момбекова А.К. 8-б 42/13 76/72
Болотбекова Г.С. 8-в 90/85 100/100
Момбекова А.К. 8-г 18/15 74/31
Софиева М.А.
Джумакеева З.С. 8-д 30/15 96/71
Момбекова А.К. 9-а 78/23 93/71
Софиева М.А. 9-б 22/31 87/65
Момбекова А.К.
Софиева М.А. 9-в 57/57 86/86
Момбекова А.К. 10-а 60/40 98/76
Болотбекова Г.С. 10-б 78/84 100/100
Болотбекова Г.С.
Софиева М.А. 10-в 71/60 96/91
Софиева М.А. 11-а 44/22 100/100
Софиева М.А. 11-б 50/55 100/100
Софиева М.А. 11-в 44/62 81/81
Итого: 52/47,5 76/90,5
Математика
Исаева С. 5-а 51 100
Исаева С. 5-б 46,1 100
Исаева С. 5-в 33 100
Акматова Г.Т. 5-г 37,8 100
Исаева С. 6-а 36 91,4
Исаева С. 6-б 27 93
Исаева С. 6-в 42,8 91,4
Акматова Г.Т. 6-г 37,8 100
Войтенко Л.И. 7-а 32,2 96,7
Войтенко Л.И. 7-б 31,5 93,8
Исаева С.А. 7-в 48 96,5
Акматова Г.Т. 7-г 27 100
Войтенко Л.И. 8-а 54,2 92
Отунчиева Б.Ж. 8-б 36,6 93,4
Отунчиева Б.Ж. 8-в 40,7 100
Отунчиева Б.Ж. 8-г 48 100
Акматова Г.Т. 8-д 36,3 100
Отунчиева Б.Ж. 9-а 21,8 97
Войтенко Л.И. 9-б 35 90
Акматова Г.Т. 9-в 44,7 100
Войтенко Л.И. 10-а 25,9 92,5
Войтенко Л.И. 10-б 42,8 90,4
Акматова Г.Т. 10-в 33,3 100
Войтенко Л.И. 11-а 33,3 95,2
Отунчиева Б.Ж. 11-б 34,7 95,7
Акматова Г.Т. 11-в 54,4 100
38,1 96,8
геометрия
Войтенко Л.И. 7-а 37 93,1
Войтенко Л.И. 7-б 24,1 86,2
Исаева С.А. 7-в 58 100
Акматова Г.Т. 7-г 70 100
Войтенко Л.И. 8-а 40,9 100
Отунчиева Б.Ж. 8-б 36,6 100
Отунчиева Б.Ж. 8-в 50 100
Отунчиева Б.Ж. 8-г 45,8 100
Акматова Г.Т. 8-д 44,8 100
Отунчиева Б.Ж. 9-а 43,7 94
Войтенко Л.И. 9-б 42,8 95,2
Акматова Г.Т. 9-в 44 100
Войтенко Л.И. 10-а 32,1 100
Войтенко Л.И. 10-б 29,1 96
Акматова Г.Т. 10-в 47,6 100
Войтенко Л.И. 11-а 44 100
Отунчиева Б.Ж. 11-б 36 100
Акматова Г.Т. 11-в 54,4 100
Итого: 43,3 98,2
Англ. язык
Тюлебердиева К
Балбаева Н.
5-а
25
82
24,1
89,6
Тюлебердиева К
Балбаева Н.
5-б
34,7
74
28
84
Тюлебердиева К
Жумабаева А.
5-в
25
82
31,2
100
Балбаева Н.
Жумабаева А. 5-г 22 80 13,2 65,7
Итого: 26,6 79,5 24,1 84,8
Макамбаева А.
Жумабаева А. 6-а 18,5 77,7
Тюлебердиева К
Балбаева Н.
6-б 14,2 78,5
Жумакадырова М
Жумабаева А. 6-в 33,3 83,3
Тюлебердиева К
Балбаева Н.
6-г 25 75
Жумакадырова
Макамбаева А.И.
7-а 34,6 92,3
Жумакадырова М
Жумабаева А. 7-б 24,1 100
Жумакадырова М
Жумабаева А. 7-в 33,3 77,7
Тюлебердиева К
Жумабаева А. 7-г 30 85
Макамбаева А.И.
Дуйшеналиева Г.Т. 8-а 30,4 65,2
Жумакадырова М
Дуйшеналиева Г.Т. 8-б 17,2 79,3
Макамбаева А.И.
Дуйшеналиева Г.Т. 8-в 38 90,4
Жумакадырова М
Жумабаева А. 8-г 16 76
Жумакадырова М
Дуйшеналиева Г.Т. 8-д 16 76
Жумакадырова
Макамбаева А.И.
9-а 57 92,8
Макамбаева А.и. 9-б 20 90
Жумакадырова
Асаналиева А. 9-в 28,9 84,2
Макамбаева А.И.
Дуйшеналиева Г.Т. 10-а 70 100
Макамбаева А.И.
Дуйшеналиева Г.Т. 10-б 36,3 90,9
Макамбаева А.И.
Дуйшеналиева Г.Т. 10-в 19 95,2
Макамбаева А.И. 11-а 43 100
Жумакадырова
Макамбаева А.И.
11-б 63,6 95,4
Дуйшеналиева Г 11-в 31,2 100
Итого 30,3 86,2

История Кыргызстана
Конушбаева М. 10-а 55 100 — —
Конушбаева М. 10-б 40 100 — —
Кадырова Г.Б. 10-в 45 100 — —
Итого: 46,6 100 — —
География
Нарматов Н.Ж. 10-а 40 100 — —
Нарматов Н.Ж. 10-б 58 100 — —
Рыскулов У.К. 10-в 43 100 — —
Итого: 47 100 — —
Химия
8-а 32,1 96,4
8-б 53,1 100
8-в 48,2 100
8-г 27,5 100
8-д 31 86,2
9-а 34,2 100
9-б 33,3 95,8
9-в 51,5 96,7
10-а 32 96
10-б 41,6 95,8
10-в 39,1 100
11-а 12,5 100
11-б 25,9 96,2
11-в 75 96,7
итого 38,8 97,1
Биология
6-а 18,7 100
6-б 41,1 100
6-в 52,6 100
6-г 42,1 94,7
7-а 27,5 100
7-б 46 100
7-в 68,9 100
7-г 58 100
8-а 62 100
8-б 68 100
8-в 59 100
8-г 67 100
8-д 56,6 100
9-а 62 100
9-б 62 100
9-в 36,5 100
10-а 60 100
10-б 61 100
10-в 45 100
11-а 59 100
11-б 62 100
11-в 52 100
итого 53 99,7
Физика
Отунчиева Б.Ж. 7-а 31 100
Отунчиева Б.Ж. 7-б 23 100
Кудайназарова А 7-в 38 100
Жошобекова Ж. 7-г 24 100
Кудайназарова А 8-а 35 100
Жошобекова Ж. 8-б 37 100
Жошобекова Ж. 8-в 35 100
Жошобекова Ж. 8-г 29 100
Жошобекова Ж. 8-д 26 91
Кудайназарова А 9-а 30 100
Кудайназарова А 9-б 23 91
Жошобекова Ж. 9-в 39 100
Кудайназарова А 10-а 28 80
Кудайназарова А 10-б 17 100
Жошобекова Ж. 10-в 35 100
Кудайназарова А 11-а 46 100
Кудайназарова А 11-б 44 100
Жошобекова Ж. 11-в 42 100
Итого: 34 98

Итоги выполненных работ следующие: качество знаний по кыргызскому языку за диктант составило 51,1 %, успеваемость – 96,8 %, по русскому языку — 52%, за задание – 47,5 %, успеваемость соответственно 76 % и 90,5 %. Было высказано замечание о слишком высоких показателях. Также было высказано замечание учителям кыргызского языка и литературы за невыполнение грамматического задания.
Качество знаний по математике –38,1 % , успеваемость –96,8 %. Очень низкий показатель в 9-а классе – 21,8 % и в 10-а классе – 25,9 %, по геометрии -43,3% и 98,2 %, по англ. яз. -30,3 и 86,2 %, по химии-38,8 и 97,1%, по биологии- 53 %, 99,7%, по физике-34 %, 98 %;

Предметы 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10 кл 11 кл
%
кач. % усп. %
кач. % усп. %
кач. % усп. %
кач. % усп. %
кач. % усп. %
кач. %
усп. %
кач. %
усп.
Русс.яз. (р.кл.) 68/76 100100 54/65 98 100 52,5 57 100 100 50 45 98 98 50 53 99 96 60 70 100 100 46 52 100 100
Русс.лит. (р.кл.) 69 100
Гос.яз. (р.кл.) 52 99 44 100 46,5 100 36 98 46 100 48 100 52 100
Кырг.лит.(р.кл.)
К.тили (к.кл.) 65 100 55 100 55 100 59 99 43 98 54 100 49 100
К.адаб. (к.кл.) — — — — — — — — — — — — — —
Русс.яз. (к. кл.) 68 100 54 100 52 100 29 100 50 100 60 100 46 100
Русс.лит.(к.кл.) — — — — — — — — — — — — — —
Математика 33 100 35 94 34 97 47 97 34 96 33 100 38 96
Геометрия — — — — 49 95 42 96 44 96 35 99 48 100
Физика /астр. — — — — 34 100 38 100 35 97 29 95 43 100
Химия — — — — — — 27 100 34 99 41 99 43 99
География — — 45 100 49 100 58 100 64 100 84 100 97 100
Ин.язык
История Кырг. 83 100 62 100 60 100 51 99 50 100 57 98 50 100
История Миров. — — — 64 100 52 100 50 100 66 100 60 100
Информатика 55 100 55 100 57 100 66 100 71,7 100 — — — —
Естествознание
Биология — — 60 100 40 100 48 100 64 100 55 100 63 100
Этика — — — — 98 100 — — — — — — — —
ИХТ/техн. 98 100 93 100 90 100 76 100 90 100 — — — —
Музыка 91 100 76 100 68 100 — — — — — — — —
Итого:

Классы Всего отличники ударники на “3” на “2” н/а % качества % успеваемости
5-а 34 3 10 21 — — 38,2 100
5-б 27 3 9 15 — — 44,4 100
5-в 32 1 12 19 — — 40,6 100
5-г 40 2 11 27 — — 32,5 100
6-а 32 2 3 27 2 — 16 96
6-б 34 1 7 26 — — 23,5 100
6-в 38 4 6 28 — — 26,3 100
6-г 38 2 8 28 — — 26,3 100
7-а 29 — 4 24 — 1 14 96,5
7-б 30 — 5 25 — — 16,6 100
7-в 29 2 8 19 — — 34,4 100
7-г 42 1 10 31 — — 26,1 100
8-а 27 — 4 22 — 1 14,8 96,2
8-б 32 — 8 24 — — 25 100
8-в 28 2 7 18 1 — 33 96
8-г 29 2 2 24 1 — 14 96,5
8-д 38 4 9 24 1 — 34,2 97
9-а 35 2 3 30 — — 14,3 100
9-б 24 — 4 16 4 — 16,6 83,3
9-в 41 3 9 29,2 — — 29,2 100
10-а 32 — 7 18 3 — 21,8 78,1
10-б 24 — 3 20 — 1 13 95,8
10-в 23 2 5 16 — — 30,4 100
11-а 25 1 4 20 — — 20 100
11-б 27 — 5 22 — — 19 100
11-в 19 1 6 12 — — 36,8 100

Учителям необходимо обратить внимание на учащихся, имеющих одну “4” или одну “3” по предметам. Очень много учащихся, имеющих одну “3” по математике., русск.яз., англ. яз., кырг. яз.. Такая ситуация существенно повлияла на качество обучения. Также необходимо организовать работу с отстающими детьми, имеющими оценку “2” по предметам: алгебра, геометрия, английский язык, русский язык, литература. Учителям-предметникам необходимо также составить план работы с отстающими детьми на 3 четверть.
Посещались уроки физической культуры, где контролировалось соблюдение техники безопасности в целях предотвращения случаев травматизма у детей. Во 2 четверти необходимо усилить контроль над уроками физкультуры, а учителям разнообразить методы и формы проведения уроков.

12. Методическая работа
По плану преемственности начальной школы и среднего звена, а также в целях адаптации в новых условиях обучения на второй ступени обучения в 5-х классах был проведен классно-обобщающий контроль. Был составлен график взаимопосещения уроков учителями начальной школы и среднего звена, проведена техника чтения в 5-х классах. Составлен сравнительный мониторинг кач-ва и усп-сти учащихся в 4-м и 5-м классах, результаты которого были обсуждены на малом педсовете с учителями начальной школы и среднего звена. Проверены рабочие тетради по кыргызскому языку, по русскому языку и математике, дневники учащихся. Психолог школы провел анкетирование учащихся по изучению адаптации и эмоциональному состоянию учащихся на 2-м этапе обучения. (Графики и справки прилагаются).
В течение 1 четверти в соответствии с графиком проведения декад проведены открытые уроки и внеклассные мероприятия учителей МО кыргызского языка и литературы с 12.09.-23.09.2018 г. Декада завершилась проведением Дня Государственного языка 23 сентября. с 19.10-26.10.2018 г. проводились открытые уроки и внеклассные мероприятия учителей МО начальной школы с русским языком обучения.
В течение четверти проводилась работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями по вопросам ведения школьной документации: заполнению журналов, составлению календарно-тематического и поурочного планирования и другой документации, велась работа по контролю за состоянием преподавания, индивидуальная беседа с целью предупреждения ошибок у молодых и малоопытных учителей.
По приказу директора (№ 75 от 20.09.2018 г.) были назначены наставники над молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями:
1. Момбекова А.К. — над Касымовой Г.Н.-уч. русск. яз..
2.Макамбаева А.И. – над Жумабаевой А.Н. – уч. англ. яз.;
3.Кудайназарова А.Т. — надЖошобековой Ж.- учителем физики;
4. Эрматова Г.К. — над Рыскуловым У.К. – уч. географии;
5.Токтогулов Б. — над Тураровым К. — уч. физич. культуры;
6. Башкова Г.А. –над Поправкиной М.В. – уч. нач. классов;
7. Отунчиева Б.Ж. – над Исаевой С.А. – уч. математики;

Кадры
Количество сотрудников на конец 2 четверти — 68, из них в составе администрации – 6, 1 психолог, 1 социальный педагог, 1 библиотекарь, МОП составляют 15 сотрудников.
Высшее образование имеют 64 учителей, из них незаконченное высшее – 2, среднее -1 .
Из них пенсионеров – 13, молодых специалистов – 7, отличников образования – 13.

В течение 2-й четверти проводилась целенаправленная работа по формированию школьной системы контроля и оценки качества образования. Регулярно согласно плану ВШК проводились все виды мониторинга по отслеживанию уровня ЗУН учащихся по основным предметам ( русскому языку, математике, кыргызскому языку) в виде административных и диагностических контрольных работ:
-стартовый контроль, целью которого является определение степени устойчивости знаний учащихся, выяснение причин потери знаний за летний период и наметить меры по устранению выявленных проблем в процессе повторения пройденных материалов
-промежуточный (полугодовой)контроль, целью которого является отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости и второгодничества;

-итоговый (годовой) контроль, цель которого состоит в определении уровня сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, отслеживание динамики их обученности, прогнозирования результативности дальнейшего обучения учащихся, выявления недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга.

Периодически на производственных совещаниях и на методических советах заслушивались результаты срезов и анализировались итоги. Были даны соответствующие советы и рекомендации по улучшению результатов.
В целях повышения интереса к предметам, развитию кругозора учащихся и ответственного отношения к учебе с 26.11.18 по 5.12. 2018 г. была проведена внутришкольная олимпиада по предметам, в которой участвовало 130 учеников. 1,2,3 места заняли 79 ученика. В ходе проведения олимпиады наблюдалась активное участие учащихся, чувствовалось их стремление к успеху. На районный тур было отправлено 34
учащихся 9-10-11-х классов.
Из них заняли призовые места следующие ученики: Мусаева Элина- ученица 11-в класса с кырг. языком обучения по кыргызскому языку за занятое 1-е место; Шабекова Нурайым -ученица 11-в класса с кырг. яз. Обучения заняла 3-е место по русскому языку;
Учителям-предметникам рекомендуется:
-тщательное и добросовестное отношение к подготовке материала по предмету
(выбор темы, заданий, методов и т.д.);
-мотивация учащихся должна быть на высоком уровне, чувство соперничества должна присутствовать;
-психологическая подготовленность учащихся; (Например, ученик не был подготовлен психологически, в результате у него появился страх, тревожность в день олимпиады, что он категорически отказался участвовать на районной олимпиаде).

В течение четверти проводилась целенаправленная и последовательная работа психологической и социальной службы школы, которая также проводила диагностику эмоциональных проявлений и психологических процессов у учащихся, адаптацию учащихся 1-х, 5-х, 8-х, 10-х классов.
Большая работа была проведена по преемственности и адаптации учащихся 5-х классов, так как именно учащиеся 5-х классов наиболее остро переживают процесс адаптации из-за изменения социального положения и перехода на новую ступень образования, так как это отражается на учебной деятельности. Это должно было затрагивать всех учителей-предметников и классных руководителей, которые должны были учитывать индивидуальные особенности каждого ученика. В течение года в 5-х классах были проведены срезы знаний по русскому языку, математике, проверена техника чтения. Психологом школы проводилось диагностическое обследование учащихся при помощи анкетирования, тестирования, собеседований. По результатам аналитических справок можно сделать вывод о том, что после диагностики, развивающих адаптационных часов, бесед, индивидуальной диагностики, большинство ребят приспособились к условиям школьной жизни, адаптировались и выявили для себя новые формы поведения. Тревожность по волнующим вопросам снизилась по сравнению с началом года. Большое внимание уделялось посещаемости учащихся с 5-11-е классы. Зам. директора по УВР, дежурный администратор и дежурный учитель ежедневно проверяли и вели учет посещаемости учащихся по классам. Отдельный учет (на первом и последнем уроках) по посещаемости проводился в 9-х и 11-х классах. Каждый кл. руководитель должен вести специальный журнал учета ежедневной посещаемости учеников своего класса.
Хорошая посещаемость наблюдается у учащихся 2-й смены.
По плану ВШК большое внимание уделялось качеству ведения школьной документации, а именно систематическому заполнению классных журналов, своевременному и объективному проставлению оценок за урок, за четверть. Согласно плану регулярно проверялись дневники, тетради, учебные принадлежности учащихся.
Оказывалась методическая помощь в ведении школьной документации молодым специалистам и вновь прибывшим учителям. Рекомендации даны учителями- наставниками и методистом.
По сравнению с предыдущими учебными годами в этом году большое внимание уделяется методике преподавания, применению ТСО, использованию инновационных методов, самообразованию педагогов и успешно выполняются работы по введению документации учителями и классными руководителями.
При внутришкольной проверке с целью отследить выполнение инструкций по ведению кл. журналов учителями-предметниками, контроль над выполнением учебных программ, практической части программы, проверить своевременность и объективность выставленных оценок, контроли хронометража дом. задания были выявлены следующие ошибки:
-переход границ при заполнении тем по информатике, физике,англ. языку;
-низкая накопляемость оценок по математике, русскому языку, физике, химии, ЧиО, биологии, английскому языку, черчению;
-слабый опрос учащихся, слабая работа с отстающими учащимися по этим же предметам;
-неправильное распределение оценок по предмету ДП, ЧиО, физическому воспитанию;
-плохая посещаемость учащихся, т. к. много “нб”
-много точек по истории, биологии, физике в старших классах;
-неправильное сокращение названий тем, дом. заданий или же наоборот в столбце для дом. заданий полностью написаны темы урока, пропущены пустые клетки после подведения итогов.
— учащимся выпускных классов иногда ставятся подряд двойки, иногда два дня подряд;
-своевременно не ставят оценки за контрольные работы;
-не соответствует заполнение пройденной темы с календарным планом у учителя географии Нарматова Н. Ж.;
Все вышесказанные замечания и недочеты по нарушениям инструкции ведения классных журналов были сказаны на рабочем совещании. С учителями-предметниками и молодыми специалистами была проведена индивидуальная работа по заполнению журнала.
Хотелось бы отметить безупречное ведение и заполнение журналов следующими учителями-предметниками: Войтенко Л.И., Софиева М.А., Молдогазиевой Н.А., Нарматова Н.Ж., Иманалиева М.К., Субанбек к. Айжан, Эрматова Г.К., Дуйшеналиева Г.Т. Среди классных руководителей следует отметить Нарматов Н.Ж., Макамбаева А.И., Джолдошева М.И., Ивкина О.В., у которых внешний вид журналов в хорошем состоянии, листы заполнены красивым подчерком и аккуратно, записи соответствуют инструкции по ведению журнала.
По ведению дневников нужно отметить следующие классы: 5-а, 6-г, 7-а, 8-д, 8-в, 9-а,б, в, 10-в, 11-а; Учащиеся вышеуказанных классов систематически заполняют дневники, своевременно выставляются оценки, подписи родителей и кл. руководителя, поощрительные слова и замечания пишутся регулярно. Не отвечают требованиям введение дневников 5-7-9-11-х классов. Причины: забывают дома, не пишут дом. задания, отсутствуют оценки за урок, родителями не контролируются, не выполняются требования кл. руководителя и учителей-предметников. Дежурным администратором пишутся замечания об опазданиях, о поведении, об успеваемости. По поводу ведения тетрадей и конспектов мы проводили беседы с родителями, учителями-предметниками и кл. руководителями. Можно отметить конспекты по химии, биологии, физике, русской литературе, кырг. литературе, географии.
7. План работы за 3-ю четверть 2018-19 уч. г.
-Контроль за выполнением единых требований к уроку;
-Организация дежурства в школе;
-Профилактическая работа с детьми из группы “Риска”;
-Посещение классных часов;
-Исследование профессиональных предпочтений уч-ся 9-11-хклассов;
-Посещаемость и успеваемость учащихся 9-10-11-х классов;
-Состояние преподавания предметов в 9-11-х классах;
-Проверка тетрадей по математике, русскому и кыргызскому языку и литературе и дневников у учащихся 9-11-х классов;
-Эффективность форм и методов работы классных руководителей 9-11-х классов;
-Проверка классных журналов и журналов классных руководителей по воспит. работе;
-Проведение предметных декад по предметам;
-Проверка состояния преподавания математики и англ. языка в нач. школе;
-Контрольные срезы по англ. языку в 5-11-х классах;
-Работа с одаренными и отстающими учениками;
-Повышение работы по самообразованию учителей;

По вышеуказанному плану мы должны успешно и дружно вести работу с целью совершенствования учебно-воспитательного процесса и добиться хороших результатов, исправить ошибки, уметь организовывать работу с родителями и учениками, уважать коллег и их труд, совместно проводить мероприятия, конференции, круглые столы, анализировать результаты своей деятельности, критиковать по делу и добиться толерантности, соблюдать учительскую этику. Осознание значимости своего труда-это развитие вашего творчества, роста, успеха, активности, смелости в принятии решений, в достижении цели.

Директор СОШ № 55 Токтогулова З.Э.

Зам. дир.по УВР Молдогазиева Н.А.

Уважаемые коллеги!
12 января 2019 г. в 10-00 состоится педагогический совет

Распорядок дня:
1.Отчет зам. дир. по гос. яз. Сакеевой Ы.К. (10 мин)
2.Отчет зам.дир. по УВР Молдогазиевой Н.А. (20 мин)
3.Отчет зам. дир. по нач. шк. Касымовой Р.М.(10 мин)
4.Доклад
5.Творческая работа кл. руководителей (показ слайда)

Явка обязательна

Администрация СОШ № 55

Отчет-анализ
за полугодие
СОШ № 55
Ленинского р-на
г. Бишкек
2018-2019 уч. года

Отчет за 3-ю четверть 2015-16 уч.г.

В СОШ №55 на конец 3-й четверти 2015-16 уч.г., согласно комплектованию в 39 классах-комплектах обучаются 1254 учащихся, из них 653 девочек,
601 мальчиков.
В начальной школе: 16 класс-комплектов, 546 учащихся,из них девочек 295,мальчиков 251.
В средней звене 19 класс-комплектов,600 учащихся, из них девочек 294, мальчиков 307.
В 10-11-х 4 класс-комплекта, 107 учащихся, из них девочек 64, мальчиков 43.
В течение 3-й четверти выбыло 15, прибыло 21.
Качество знаний 40 %, успеваемость 98,7 %.
Отличников- 78
Ударников -312
Троечников -571
Двоечников-14

Сведения об успеваемости и качества знаний за 3-ю четверть( 2-3 ступень)

№ Класс ФИО кл. руководителя % качества % успеваемости
1. 5-а Кудайназарова А.Т. 26 % 97,6 %
2. 5-б Жапаралиева А. 42 % 100 %
3. 5-в Омурзакова Ч.Э. 40 % 100 %
4. 5-г Сейталиев К.А. 25 % 100 %
5. 5-д Эшмамбетова Ж.Дж. 41,6 % 100 %
6. 6-а Мудаева С.Ж. 30,5 % 100 %
7. 6-б Макамбаева А.И. 22 % 100 %
8. 6-в Джумаева З.Э. 28,7 % 100 %
9. 7-а Кыргызалиева К. 16,6 % 91,7 %
10. 7-б Момбекова А.К. 13 % 97 %
11. 7-в Болобекова Г.С. 40 % 100 %
12. 7-г Субанбек к. Айжан 29 % 100 %
13. 8-а Абдикалил к. Г. 12,1 % 93,9 %
14. 8-б Григорьева Н.А. 15 % 95 %
15. 8-в Байтурова К.Т. 27,7 88,8 %
16. 9-а Кекечова М.Ш. 27,2 % 97 %
17. 9-б Эрматова Г.К. 16,2 % 99,3 %
18. 9-в Отунчиева Б.Ж. 17 % 100 %
19. 9-г Батырбекова Ш.К. 35,4 % 100 %

Сведения об учащихся среднего и старшего звена, имеющих “2” в четверти:

№ ФИО ученика Класс Предмет ФИО учителя-предметника
1. Кибарова Гулбаяз 5-а Математика Войтенко Л.И.
2. Арстанбек у. Бекжан 7-а История Кырг. Абдикалил к. Г.
3. Аскеев Марлис 7-б Кырг. литерат. Молдогазиева Н.А.
4. Автандилов Таалай 8-а Физика Кудайназарова А.Т.
5. Жанталиев Дастан 8-а Русский язык
Алгебра
Геометрия
Биология
химия Софиева М.А.
Войтенко Л.И.
Войтенко Л.И.
Эрматова Г.К.
Намазбекова Ж.Д.
6. Ашырова Аида 8-б Алгебра Отунчиева Б.Ж.
7. Дери Ахмед 8-б Англ. яз. Григорьева Н.А.
8. Алымбек у. Канимет 8-в Англис тили Григорьева Н.А.
9. Максатов Адилет 8-в Орус адабияты Момбекова А.К.
10. Табалды у. Тилек 8-в н/а по англ. яз. Григорьева Н.А.
11. Сыдыкмаматов Медер 8-в Орус тили, орус адабияты Момбекова А.К.
Джумакеева З.
12. Изатов Тимур 9-б История Кырг. Абдикалил к. Г.
13. Таалайбек к. Айдана 9-б Мир. история Абдикалил к. Г.
14. Маматпаноев Салим 9-а История Кырг. Абдикалил к. Г.

Сведения об учащихся, закончивших 3-ю четверть на “отлично”

№ ФИО ученика Класс ФИО кл. руководителя
1. Айдар к. Айпери 5-д Эшмамбетова Ж.Дж.
2. Мирлан у. Туран 5-д Эшмамбетова Ж.Дж.
3. Шаршенакунов Илим 5-д Эшмамбетова Ж.Дж.
4. Эрнис к.Гулжан 5-д Эшмамбетова Ж.Дж.
5. Орунбеков Адилет 5-в Омурзакова Ч.Э.
6. Сардарбеков Нурсултан 5-в Омурзакова Ч.Э.
7. Тологон у. Улан 5-в Омурзакова Ч.Э.
8. Ильясбек у. Курманбек 6-а Мудаева С.Ж.
9. Асаналиева Адинай 6-в Молдогазиева Н.А.
10. Байгесекова Нурия 6-в Молдогазиева Н.А.
11. Майрамбек к. Бегимай 6-в Молдогазиева Н.А.
12. Муратбекова Нуржан 7-в Болотбекова Г.С.
13. Аятбек у. Досмурат 7-г Субанбек к. Айжан
14. Каримова Фатима 7-г Субанбек к. Айжан
15. Кылычбекова Жазгул 7-г Субанбек к. Айжан
16. Улан у. Шерик 7-г Субанбек к. Айжан
17. Даир у. Искен 8-а Софиева М.А.
18. Азаматов Азат 8-б Григорьева Н.А.
19. Төлөгөн к. Ширин 8-б Григорьева Н.А.
20. Мусаева Элина 8-в Байтурова К.Т.
21. Илияева Нурайым 8-в Байтурова К.Т.
22. Кубанычбек к. 9-г Батырбекова Ш.К.
23. Керимова Бегимай 9-г Батырбекова Ш.К.
24. Нурдин к. Акак 9-г Батырбекова Ш.К.
25. Үмөталиева Кайыргүл 9-г Батырбекова Ш.К.

Сведения об учащихся,закончивших 3-ю четверть с одной “4”:
№ ФИО учащихся Класс Предмет ФИО учителя-предметника
1. Кушубеков Нурдин 5-а Этика Савченко Н.Ю.
2. Акматов Белек 5-б История К. Абдикалил к. Г.
3. Аралбаев Арстан 5-б Математика Отунчиева Б.Ж.
4. Бакаева Зарина 5-г История К. Абдикалил к. Г.
5. Нышанбаева Аделина 5-г Англ. яз. Тюлебердиева К.К
6. Байызбекова Эльнура 5-д Англ. тили Тюлебердиева К.К.
7. Жангазиева Адинай 6-а Англ. яз. Григорьева Н.А.
8. Шамшибекова Фатима 6-а Англ. яз. Григорьева Н.А.
9. Бакытбек к. Айжан 6-в Англ. тили Макамбаева А.И.
10. Бакытбек к. Нуржан 6-в Англ. яз. Макамбаева А.И.
11. Жээнбаева Айжаркын 6-в Англ. яз. Тюлебердиева К.К
12. Данияр кызы Айжан 6-в Англ. яз. Тюлебердиева К.К.
13. Абдрасулова Саламат 8-в Химия Жолдошева Ч.К.
14. Мирлан к. Ширин 8-в Англ. тили Григорьева Н.А.
15. Шайлобек к. Сабина 8-в Химия Жолдошева Ч.К.
16. Эдил к. Нурайым 8-в Математика Мамбеталиев Р.К.

Сведения об учащихся,закончивших 3-ю четверть с одной “3”

№ ФИО учащихся Класс Предмет Учитель-предметник
1. Асанбеков Айбек 5-а История К. Абдикалил к. Г.
2. Мамбеталиева Каныкей 5-а Естествознание Эрматова Г.К.
3. Улан к. Алия 5-а История Абдикалил к. Г.
4. Маслюков Владик 5-б Кыргыз тили Сейталиев Каныбек
5. Нурлан к. Нурзат 5-б Математика Отунчиева Б.Ж.
6. Турсуналиева Айназик 5-б Математика Отунчиева Б.Ж.
7. Догдурбек к. Айпери 6-б Математика Войтенко Л.И.
8. Турдубаева Кызжибек 6-б Математика Войтенко Л.И.
9. Асанов Бексултан 6-в Англ. яз. Тюлебердиева К.К.
10. Акинов Муххамед 6-в Дүйнө тарыхы Кадырова Г.Б.
11. Жаманакова Жазмина 6-в Математика Мамбеталиев Р.К.
12. Эмилбек к. Айгерим 6-в Кырг. тарыхы Кадырова Г.Б.
13. Курманалиева Нуризат 7-б Англ. яз. Тюлебердиева К.К.
14. Молдалиев Нурбек 8-а Англ. язык Макамбаева А.И.
15. Мыктыбек у. Энсар 8-а История Кырг. Абдикалил к. Г.
16. Бакытбек к. Сезим 8-б Физика Кудайназарова А.Т.
17. Суканалиева Аида 8-в Кырг. тарыхы Кадырова Г.Б.
18. Кожоярова Аделя 9-в Англ. яз. Макамбаева А.И.
19. Эшимбекова Мээрим 9-в Мир. история Абдикалил к. Г.

В городской олимпиаде приняли участие 2 ученика, по итогам которой 2 ученика нашей школы заняли призовые места:
-1 призовое место занял ученик 8-а класса с русским языком обучения Алмазбеков Максат и награжден грамотой Мэрии и памятной медалью и вышел на Республику.
-2 призовое место занял ученик 10-а класса с русским языком обучения Азаматов Аскар и награжден грамотой Мэрии и памятной медалью.
Учебно-воспитательная работа
С января по март по плану ВШК в 7-11-х классах была проведена следующая работа:
1.Проверка посещаемости и успеваемости учащихся.
2.Проверка рабочих тетрадей учащихся.
3.Проверка дневников учащихся.
4.Проверка классных журналов.
5.Дисциплина, соблюдение формы.
Отдельно проводился контроль за состоянием преподавания уроков географии, ЧиО, экономики, истории. Были посещены уроки русского языка и литературы, гос. языка и математики, англ. языка.
В 3-й четверти особое внимание уделялось посещаемости учащихся выпускных классов, где было выявлено следующее:

№ ФИО ученика Класс Опаздывает
регулярно Пропускает
1. Закиров Эрзат 11-а На 1-е уроки Много пропускает
2. Арапбаев Улук 11-а На 1-уроки +
3. Анапиев Эрмек 11-а
4. Байгазиева Калемкаш 11-а По болезни
5. Колобова Агата 11-а регулярно пропускает
6. Расылканов Эдил 11-а часто
7. Сагдеев Руслан 11-а регулярно Много проп.
8. Супатаева Сезим 11-а часто По болезни
9. Уланбек к. Перизат 11-а часто Много проп.
10. Алишева Айзада 11-б Проп.
11. Борончуев Мундузбек 11-б Много опазд.
12. Нурлан к. Ализа 11-б Проп.
13. Кубанычбек у. Нурлис 11-б Много опазд. Проп.
14. Таалайбек у. Рахат 11-б Много опазд. Проп.
15. Шайбек к. Чолпон 11-б Много опазд. Проп.
16. Азаматов Аскар 10-а По болезни
17. Мирлан к. Нурзат 10-а Регулярно Проп.
18. Герман Артур 10-а Проп.
19. Камчыбек у. Кайрат 10-а Регулярно
20. Бектурганов Адил 10-а Много опазд.
21. Жалиев жунус 10-б Проп.
22. Жоробеков Ренат 10-б Регулярно Проп.
23. Сейтбекова Сайрагүл 10-б Много проп.
24. Чолпонбай у. Нур 10-б Много проп.
25. Тахтабаев Элеман 10-б По болезни
26. Исмаилов Саид 9-а Проп.
27. Талантбек к. Алина 9-а Проп.
28. Герман Жанна-Мария 9-а Проп.
29. Маматпаноев Салим 9-а Проп.
30. Базаралиева Сезим 9-б Регулярно Проп.
31. Уланбек у. Алтынбек 9-б Проп.
32. Абдужалилова Н. 9-б Проп.
33. Бакытбек у. Дастан 9-б Опазд. Проп.
34. Уматалиев Улук 9-б Много проп.
35. Абдуллаев Мидин 9-в Опазд. Проп.
36. Акматбек у. Амантур 9-в Опазд. Проп.
37. Кулубаев Даулет 9-в Опазд.
38. Улан у. Арген 9-в Много проп.
39. Жакыпов Кутман 9-в Регулярно Много проп.
40. Мурзалиева Аяна 9-в По болезни
41. Темирбек у.Дастан 9-в Много опазд. Много проп.
42. Эмильбекова Мээрим 9-в Проп.
43. Бекжан у. Улан 9-г Проп.
44. Кубанычбек к. Диана 9-г Проп.
45. Ысмаил у. Ынтымак 9-г Много опазд.
46. Алмазбек у. Өмүрбек 9-г Регулярно Проп.
47. Байгазы к. Аяна 8-а Проп.
48. Жанталиев Д. 8-а По болезни
49. Абдыкалыкова Салима 8-а По болезни
50. Рябова В. 8-а проп
51. Муркамил у. асылбек 8-б По болезни
52. Ашырова А 8-б По болезни
53. Колобов Т. 8-б Проп.
54. Чолпонбай у. Р. 8-в Проп.
55. Бахрибаев А. 8-в Много проп.
56. Бегмат у. М. 8-в Опазд. Много проп.
57. Марасулов Э. 8-в Много проп.
58. Жолон к. Мээрим 7-б По болезни
59. Довут у. Аскат 7-б По болезни
60. Аскеев Марлис 7-б Много проп.
61. Масурова А. 7-б По болезни
62. Тукашев Кубанычбек 7-б Много проп.
63. Токторбаев Айдар 7-б Много проп.
64. Ильяз у. Сыймык 7-г Проп.
65. Каримова Ф. 7-г По болезни
66. Канчоро у. Э. 7-г Проп.
67. Афлатова Сабина 6-а Проп.
68. Абдуллаева М. 6-а Проп.
69. Базарбай у. Илим 6-б По болезни
70. Самарбек у. Э. 6-б Проп.
71. Семененко Н. 6-б Проп.
72. Мошковский В. 6-б Проп.
73. Урматбек у. А. 6-б Проп.
74. Асанов Бексултан 6-в По болезни
75. Уланбек у. Нурдоолот 6-в По болезни
76. Тилек у. Эрназар 6-в Проп.
77. Бегмат у. Нурдос 6-в Опазд.
78. Болотбек у. Эгемберди 6-в По болезни
79. Герасько А. 5-а Проп.
80. Кибарова Г. 5-а Проп.
81. Муратова Н. 5-а Проп.
82. Талипов И. 5-а Проп.
83. Таманбеков Э. 5-а Проп.
84. Кубанычбеков А. 5-г Проп.
85. Токоев И. 5-г Проп.
86. Нурманбек у. Э. 5-д Проп.
87. Канчоро к. 5-д По болезни

Выводы и замечания.
На первом месте по количеству пропущенных дней и опазданий стоят учащиеся 9-10-11-х классов. Как выяснилось многие из них пропускают уроки без причин.
1.Кл. руководителям усилить контроль над посещаемостью учеников.
2.Кл. рук., соц. педагогу и психологу провести профилактическую работу с учащимися, пропускающим занятия без уважительной причины.

Проверка ведения рабочих тетрадей по предметам.
Цели:
-работа учителя и ученика с тетрадью,
-грамотное оформление рабочих тетрадей,
-соблюдение единого орфографического режима,
-объем домашних заданий.
Тетради по математике у учащихся есть, обвернуты, аккуратные, титульные листы оформлены, поля соблюдаются, проверяются учителями регулярно, дом. работа выполняется. Есть в наличии тетради для контрольных работ. Общее состояние тетрадей удовлетворительное.
Тетради по русскому языку проверены, титульный лист заполнен, обвернуты, с наличием классных и домашних работ. Замечания и поощрительные записи имеются.
Тетради по литературе ведутся, но у некоторых учеников не отвечают требованиям учителя, в каждом классе у 2-3-х отсутствует конспект.
Тетради по кыргызскому языку регулярно проверяются, имеются поощрительные записи, замечания. Оформление титульного листа соответствует требованию, поля соблюдаются, тетради аккуратные, орфографические ошибки исправляются.
Также были проверены тетради-конспекты по биологии, химии, физике, географии, физике, ЧиО, истории. Все выявленные замечания сказаны учителям-предметникам индивидуально.

Выводы и замечания.
1.Проверка тетрадей в отдельных классах и по отдельным предметам показала, что тетради по основным предметам, таким как матемтика и русский, кырг. языки ведутся.
2.Хотелось бы обратить внимание коллег на тетради учащихся в классах, где работают такие учителя, как Войтенко Л. И., Момбекова А.К., Ажымамбетова В.И., Ашыралиева С.А., Байтурова К.Т., Иманалиева М.К., Эшмамбетова Ж.Дж., Субанбек к. А., Болотбекова Г.С.
Тетради обвернуты, аккуратные, титульные листы оформлены. В тетрадях есть достаточный объем классных и домашних заданий. Состояние тетрадей соответствует предъявляемым требованиям, удовлетворительное.
3. Не все учителя систематически проверяют тетради.
4. Нет требования со стороны учителей-предметников к учащимся по ведению тетрадей по отдельным дисциплинам.

Проверка дневников.
Цель: Эффективность форм и методов работы классных руководителей по ведению школьной документации.
Дневники проверялись с 5-11 классы. В ходе проверки проверялось количество дневников учащихся, оформление титульного листа, наличие фотографии, ФИО учителей-предметников и кл. рук-ля, № контактных телефонов родителей и кл. руководителя, расписание звонков, уроков за 1-2 полугодия, хронометраж дом. задания, накопляемость оценок, наличие маршрутного листа, подписи родителей и кл. рук., регулярность проверки кл. руководителем, корректность записей учителей и кл. руководителя, а также наличие поощрительных записей.

В ходе проверки выяснилось, что в хорошем состоянии дневники следующих учащихся:
10-а, 10-б, 9-г, 8-а,б,в, 7-б, 6-б,в, 5-д;
На момент проверки почти все учащиеся в этих классах имели дневники. Дневники в обложках, соответствуют всем предъявляемым требованиям.
В некоторых классах не заполнены расписания за 2-е полугодие, не проверены кл. рук., низкая накопляемость оценок. Поощрительные записи учителей-предметников и кл. рук.,подписи родителей отсутствуют. Кл. руководителям рекомендовано почаще писать поощрительные записи и замечания.

В марте месяце по плану ВШК были посещены уроки ЧиО, истории. Учителя старались методически правильно построить урок, в сжатой форме охватить все вопросы темы и в доступной форме объяснить тему. На уроке ЧиО учитель-предметник Гордиенко М.В. работала над формированием логического и критического мышления учащихся на уроке, обогащением словарного запаса учащихся новой терминологией. Рекомендации даны учителю индивидуально.

Итоги проверки классных журналов с 5-11-е классы.
Цель проверки:
1.Отследить выполнение инструкций по ведению журналов за 3-ю четверть.
2. Проверить объективность выставленных четвертных оценок по предметам.
3.Оценить систему проверки знаний учащихся учителями-предметниками.
4.Контроль за выполнением учебных программ, практической части программы.
5. Содержание, характер и объем дом. задания.
Проверка журналов показала, что все журналы на конец четверти имееют положительный внешний вид. Журналы обвернуты обложками, на титульном листе указан № класса, ФИО кл. руководителя. Большинство учителей-предметников заполняют журналы в соответствии с нагрузкой по тарификации. Наименования предметов записаны классным руководителями в соответствии с учебным планом. Запись изученных на уроках тем ведется в соответствии с календарно-тематическим планом. Учителями подведены итоги за четверть, подсчитано количество проведенных уроков по программе и фактически.

Выводы:
1.Все классные руководители заполнили общие сведения об учащихся, своевременно заполнили сводные ведомости об итоговых оценках, об успеваемости учащихся, о пропуске учащихся.
2.Четвертные оценки учителями –предметниками выставлены объективно.
3.В ходе проверки выявлены недочеты и нарушения инструкции по ведению журналов отдельными учителями.
4.У некоторых учителей-предметников не совпадают горизонтальная и вертикальная строки.
5. Не выставлены оценки за контрольные работы, сочинения, изложения, диктанты, лабораторные и самостоятельные работы.
6.Кл. рук. обратить внимание на накопляемость оценок в журнале.

Все вышесказанные недочеты и замечания по нарушениям инструкции ведения классных журналов были сказаны на рабочем совещании и индивидуально каждому учителью-предметнику и кл. руководителю.
Насыщенную работу провели руководители МО. Нужно отметить хорошую, плодотворную методическую работу по проведению предметных декад, семинаров, конференций, “круглых столов”, по организации работы по преемственности и адаптации учащихся 5-х классов, работу с молодыми специалистами.

По внутришкольному графику была проведена декада учителей –предметников английского языка, где учителя показали открытые уроки, применение инновационных методов, наглядных пособий. Под руководством Григорьевой Н.А. провели ряд интересных уроков и блиц-турниры. Также они провели внутришкольный срез по выявлению ЗУН по англ. языку с 5-11-й классы. Качество и успеваемость составили 36 % и 90 %.
По графику провели декаду учителя истории и географии. МО учителей истории и географии под руководством учителя истории Абдикалил к. Г. провели следующие мероприятия:
-мини-конференцию на тему “Үркүн” с учаситем учителя географии Мааткеримовой С. И учащихся 9-11-х классов.
— учитель истории Кадырова Г.Б. провела внеклассные мероприятия с учащимися 9-г и 10-б классов по темам “Үркүн” (о событиях 1916 г.) и о ВОВ, посвященное 75-летию Великой отечественной войны.
-учитель истории Абдикалил к. Г. и учитель ЧиО Гордиенко М.В. провели ко дню Защитника Отечества содержательное внеклассное мероприяти, посвященное ВОВ.
-Был приглашен ветеран афганской войны для встречи с учащимися и учителями школы. Были показаны хорошие тематические слайды.
Также в марте месяце показали свои открытые уроки учителя русского языка и литературы во время декады. Они показали уроки нетрадиционные, насыщенные, познавательные. Учителя русского языка активно работают над повышением своего самообразования и усовершенствования своего пед. мастерства.

Кадры.
Количество сотрудников на конец 3-ч.-62, из них в составе администрации-6, 1 психолог, 1-соцпедагог,1-библиотекарь, МОП составляют 13 сотрудников. Высшее обр. Имеют 57, незак. Высшее-2, среднее-спец.-1, среднее-1. Пенсионеров-10, молодых специалистов-9.

Доклад на тему:
“ Организация внутришкольного контроля и её формы”

В основу ВШК закладывают пед. анализ результатов труда учителя и состояние учебно-воспитательного процесса.
Цели:
1.достижение соответствия функционирования и развития пед. процесса в школе требованиям гос. стандарта образования.
2.Совершенствование учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояние здоровья .
Задачи:
1.Периодическая проверка состояния преподавния предметов.
2.Формирование у учащихся ответсвенного отношения к овладению знаниями, умениями и навыками.
ВШК (внутришкольный контроль)-это управленческая функция, которая предшествует всестороннему анализу учебно-методического и воспитательного процесса. ВШК дает возможность определить, насколько качественно осуществляется в школе учебно-воспитательный процесс, как относятся к своим функциональным обязанностям педагоги и администрация школы.
Система ВШК должна обеспечивать:
-сбор и обработку информации о состоянии учебно-воспитательного процесса;
-связь между между управленческими решениями в ходе их реализации.
Система ВШК должна быть планомерной, обоснованной и всесторонней, а его результаты- основанием для принятия оптимальных управленческих решений.
ВШК помогает изменить отношение педагогов к своей профессиональной деятельности, формирует сознательную дисциплину, добросовестное отношение к делу.
С помощью ВШК происходит изучение:
Воспитательного процесса, а именно:
-уровня воспитанности учащихся;
-их общественной активности;
-качества работы кл. руководителей;
-участие родителей в воспитательном процессе;
-уровня здоровья и физической подготовки;
-качества работы с одаренными детьми и качества профилактической работы с педагогически запущенными детьми;
-степень психологического комфорта учителей и учащихся;
Формы ВШК:
-предупредительный;
-диагностический;
-текущий;
-тематический;
-фронтальный;
-персональный;
-индивидуальный;
— административный;
-итоговый;
-взаимоконтроль;
-самоконтроль.
Предупредительный контроль используется для того, чтобы снять возможные трудности кл. рук. и учителей в учебном процессе. Предупредительный контроль используется как метод выборочной проверки перед осуществлением итогового и фронтального контроля. К примеру, на фронтальном контроле стоит вопрос проверки состояния дневников учащихся. Для этого нужно провести предупредительный контроль и обратить внимание на допущенные ошибки. Это форма контроля предпологает последующую консультацию и разъяснение по возникшим трудностям.
Диагностический контроль используется с целью выяснения возможностей педагога, учащихся в той или иной ситуации. Диагностический контроль предполагает пед. коррекцию, к-я может быть как групповой, так и индивидуальной. Этот вид контроля можно использовать для выяснения:
-атмоферы в коллективе;
-взаимодействия в системе учитель-ученик-родитель;
-уровня воспитанности учащихся;
-профессиональных умений педагогов;
-коммуникативных возможностей всех участников учебного процесса;
Текущий контроль в учебно-воспитательной работе используется для изучения состояния традиционных проблем обучения и воспитания. С помощью текущего контроля можно проверять:
-оформление и заполнение журналов;
-оформление журналов кл. руководителя, кружков и секций;
-оформление личных дел;
-периодичность проведения классных мероприятий;
-состояние документации кл. рук. и учителей-предметников;
-подготовка к проведению заседаний МО;
Тематический контроль осуществляется в том случае, если в организации учебно-воспитательного процесса назрела определенная проблема или необходимо сделать определенные выводы по вопросам традиционной и иновационной деятельности школы.она может быть полезной при анализе :
-результативности программы “Одаренные дети”;
-результативности работы кружка, секции;
-результативности использования пособий и учебников;
-результативности планирования по тем или иным направлениям деятельности;
Фронтальный контроль используется для изучения проблемы, которая требует долгосрочного и детального исследования. Этот вид контроля можно использовать для изучения организации учебно-воспитаельного процесса в параллели, для изучения результативности работы школы в определенном направлении. Надо учитывать, что фронтальный контроль предполагает сравнительный анализ.
Персональный контроль предполагает изучение проблемы, в результате непрофессионального выполнения педагогом своих обязанностей или в результате конфликтной ситуации. Персональный контроль требует детального изучения проф. умений педагога по всем аспектам деятельности. Это ведение документации, организация воспитательной работы в классе, атмосфера в коллективе, организация взаимодействия с учащимися. Теме персонального контроля может предшествовать диагностический контроль, который выявляет проблемы в организациипроцесса обучения и воспитания.
Индивидуальный контроль можно использовать в том случае, когда зам. директора предполагает изучить опыт работы учителя. Если педагог хочет проверить свои возможности, то завуч помогает сформулировать тему для индивидуального контроля, определить сроки контроля.
Административный контроль- это форма традиционного контроля, которая осуществляется администрацией школы. Административный контроль может охватывать все стороны учебно-воспитательного процесса. Он строится на основе задач планирования учебно-воспитательного процесса школы. Планирование учебно-воспитательного процесса школы предполагает получение определенных промежуточных и итоговых результатов в том или ином направлении деятельности, административный контроль позволяетих эти достижения и результаты подтвердить или опровергнуть и решает следующие вопросы:
-эффективность работы школы по различным направлениям;
-эффективность работы школы с учащимися из неблагополучных семей;
-результаты организации коррекционной работы со старшеклассниками;
Итоговый контроль используется, если проблема изучалась достаточно глубоко и по самым различным аспектам деятельности педагога, класса, объединения. Результатом итогового контроля может стать представление педагога к поощрению, распространения опыта, освещения материалов в периодической печати.
Итоговый контроль может быть использован:
-для изучения вопроса организации учебно-воспитательного процесса в классе;
-для изучения вопроса организации и проведения урока;
Взаимоконтроль имеет огромное значение в организации процесса ВШК. Взаимоконтроль помогает учителям избежать ошибок в организации деятельности, используется для правильного выбора стратегии. Огромное психологическое значение взаимоконтроля: он снимает напряжение, так как им дает возможность изучать друг друга и эффективность его заключается в том, что возрастает мера ответственности за свою деятельность, когда контроль осуществляет не администрация, а коллега.
Самоконтроль используется как поощрение для тех педагогов, к-е имеют высокий уровень профессионального мастерства, сами являются наставникамимолодых учителей, руководителями метод. объединения в школе, района, города. Педагоги, которые своим отношением к делу заслужили такую форму контроля своей деятельности, являются примером организации учебно-воспитательного процесса. Их уроки и воспитательные мероприятия всегда открыты для посещения коллег.

Схема внутришкольного контроля:

№ Классы Что необходимо проверить у учителей Формы контроля

1
5-8 кл.
Календарные планы

Поурочные планы (структура урока, цели, методы и формы урока, дидактический материал)

Нагл. пособия

Годовой план работы учителя-предметника, кл. рук.

1.Анализ планов, целей, структуры уроков, объем домашних заданий, применение наглядных пособий, ТСО. Проверка состояния тетрадей по русскому и кыргызскому языку, конспекты по биологии, географии, истории, физики.
Анализ работы классного руководителя.
Проверка состояния дневников, выполнение домашних заданий.
2. Собеседование с учителями-предметниками о выполнении учебных планов.
3. Собеседование с активом класса об успеваемости и о проблемах класса.
4.Проверка посещаемости учащимися уроков.
5.Проверка успеваемости по предметам.
6.Посещение классных часов, открытых мероприятий;
7. Создание системы антиалкогольного и антинаркотического воспитания школьников.
2. 9-11-кл.
Календарные планы

Поурочные планы

Нагл. пособия

Годовой план работы учителя-предметника, кл. рук.

1.Анализ планов, целей, структуры уроков, объем домашних заданий, применение наглядных пособий, ТСО. Проверка состояния тетрадей по русскому и кыргызскому языку, конспекты по биологии, географии, истории, физики.
Анализ работы классного руководителя.
Проверка состояния дневников, выполнение домашних заданий.
2. Собеседование с учителями-предметниками о выполнении учебных планов.
3. Собеседование с активом класса об успеваемости и о проблемах класса.
4.Проверка посещаемости учащимися уроков.
5.Проверка успеваемости по предметам.
6.Посещение классных часов, открытых мероприятий;
7. Проверка работ по профориентации;
8. Проверка подготовки к районной, городской олимпиаде;
9.Анализ работы с одаренными учащимися;
10. Анализ работы с отстающими учениками.
3. 5-11-кл. Работа с одаренными учениками 1.Опыт работы учителя с детьми, имеющими особенности развития.
2.Создание творческой группы учителей, работающих с одаренными учениками.
3.Вовлечение родителей в работу школы по сохранению и укреплению здоровья детей.
4.Выявление профессиональных интересов и способностей с целью профессионального самоопределения.
4. 5-11-кл. Работа с отсающими учениками 1.Отслеживание работоспособности, тревожности и других психических показателей учащихся.
2.определение влияния учебной нагрузки на психическое здоровье учеников.
3.Изучение психологических возможностейи готовности ученика к обучению.
4. Динамика роста в результате индивидуальных занятий.
5. Организация групповых практических занятий для учеников с нарушениями речи, мышления.
Координация работы учителя 1. Повышение квалификации учителей.
2.Создание системы обучения родителей и учителей по проблемам охраны, курепления и сохранения здоровья детей.
3.Отслеживание работоспособности и творческой деятельности учителей.
4.Организация групповых занятий для педагогов под рук. школьного психолога.

ПОЛОЖЕНИЕ
о внутришкольном контроле (ВШК)

1.Основные направления ВШК:

-выполнение закона об образовании КР.
-контроль за состоянием преподавания, качеством знаний;
-выполнение учебных программ;
-контроль за состоянием внеурочной воспитательной работы;
-профилактическая работа с учащимися;
-повышение квалификации педагогических кадров;
-ведение школьной документации;
-выполнение плана учебно-воспитательной работы школы;

2. Технология ВШК предусматривает следующие операции:

-анализ состояния внутришкольной системы образования;
-определение цели контроля;
-разработка плана, методов проверки;
-организация и проведение контроля;
-обработка информации, полученной в ходе проверки и анализ;
-выработка управленческого решения по результатам проверки;
-проверка выполнения решений по материалам ВШК,

3. На основе анализа материалов проверок, инспектирования зам. директора подготавливают:

-методические рекомендации;
-памятки;
-анкеты, тексты контрольных работ.

Критерии оценки эффективности
деятельности СОШ № 55 Ленинского района г. Бишкек

№ Основные направления деятельности Уровни
оптимальный достаточный критический
1. Уровень обученности учащихся Уровень обученности соответствует уровню обучаемости Уровень обученности большинства учащихся соответсвует уровню обучаемости Уровень обученности большинства учащихся ниже уровня обучаемости
5-8-кл. 5-г
6-а,б, д
7-а,в
8-г 5-а, 5-б, 5-в
6-в
7-б

6-г

8-а,б,в
9-11-кп. 9-б,в
10-а
11-а 9-а
10-б,в
11-б1.1 Уровень ЗУН
Число обучающихся на “4” и “5”
5-11-кл. Уровень ЗУН полностью соответсвует:
С 5 по 9-кл на “5” -26
на “4” – 157 учащ.
С 10-11 кл.на
“4”- 41 учащ. Уровень ЗУН большинства уч.соответствует ЗУН большинства уч. не соответствуют уровню
1.2. Уровень овладения способами деятельности Учащиеся умеют пользоваться обобщенными способами учебной деятельности. Учащиеся выполняют учебные действия под руководством учителя Учащиеся не владеют способами уч. деятельности.
1.3. Уровень овладения общими и спец. умениями и навыками (ОСУН) Ученики владеют основными ОСУН Большинство учащихся владеют ОСУН Менее половины владеют
1.4. Дифференциация и индивидуализация обучения Проводится инд работа с одаренными детьми. Используется различные формы обучения.
1.5. Внеурочная уч. деятельность Свыше 60 % учащихся занимаются в кружках, секциях. Принимают активное участие на районных, городских мероприятиях и занимают призовые места. Дополнительные образовательные потребности учащиеся 9-10-11-х классов удовлетворяют в школьных и внешкольных образовательных учреждениях. В школе проводятся занятия кружков, секций. Некоторые учащиеся участвуют в различных мероприятиях без заметных успехов. У некоторых учащихся наблюдается низкая учебная мотивация.
1.6. Качество преподавания. Использование современных технологий обучения 80 % учителей владеют совр. Технологиями обучения, целенаправленно формируют познавательные интересы, вовлекают учащихся в активную познавательную деятельность. Многие учителя используют технологии, активизирующие познавательную деятельность учащихся, совершенствуют традиционное обучение. Учителя используют методику традиционного обучения.
1.7. Уровень физического развития и физич. подготовленности Уровень соответствует возрастной норме. Показатели физического развития и физич. подготовленности улучшаются.
8-9-10-11-х классы Возрастной норме соответствует физич. подготовленность большинства детей.
Уч. 5-7-х кл. Со справкой об освобождении от урока физич. культуры 20 % учащихся являются слабо развитыми и физическая полготовка ниже среднего.
1.8. Продолжение образования Осуществляется совместная работа с высшими и средними спец. учебными заведениями. Обеспечивается мотивационнаяготовность к продолжению образования. Часть учащихся не готовы к продолжению образования. Часть учащихся по семейным обстоятельствам идут работать.
1.9. Обеспечение основного общего образования В школе осуществляется учет детей, мониторинг посещаемости, успеваемости и поведения, оказывается помощь детям из малообеспеченных семей. Обеспечивается сохранность контингента. Все участники пед. процесса соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, Устав школы. Нарушения норм морали и права редьки.
2. Престиж школы В глазах родителей, общественности, в органах управления авторитет растет, стабильность пед. коллектива. Положительный микроклимат. Выбор школы родителями для обучения своих детей.
2.1. Система повышения квалификации Осуществляется многоуровневая система повышения квалификации
2.2. Креативность В 2015-16 уч. г. учитель химии Жолдошева Ч.К. и учитель кырг. языка и литературы Эшмамбетова Ж.Дж. приняли участие на конкурсе “Учитель года” в номинациях “Классный классный”, “Лучший учитель года”. По району заняли 2 место и вышли на город. Ученик 8-а класса Алмазбеков Максат на районной олимпиаде занял 1-е место по математике, ученик 10-а кл. Азаматов А. занял 2-е место по математике и принял участие в городской олимпиаде.Учащиеся 6-д, 9-в, 5-г классов занимали призовые места на различных конкурсах. Ученики 6-8-х классов по футболу занимают 1-е места. Старшеклассники всегда принимают участие на соревнованиях по баскетболу, борьбе, кикбоксингу.
Учителя школы регулярно принимают активное участие в городских, районных, международных семинарах, конференциях. Многие выпускники проходят ОРТ на уровне и поступают в престижные ВУЗы республики и России. В школе создана система управления, сочетающая административное и коллективное управление.
В школе осуществляется система морального и материального стимулирования, создаются нормальные условия для труда и учебы.
Стимулирование осуществляется от случая к случаю, к праздникам.

Практикуется в основном административный контроль за состоянием преподавания.
По результатам контроля осуществляются коррекция и регулирование.
2.3. Работа с семьей, общественностью В школе созданы и работают родительский комитет, попечительский совет, самоуправление.

Справка по посещаемости

2016-17 уч. г.

Подготовила:
зам. дир. по УВР Молдогазиева Н.А.

Организация внутришкольного контроля
ВШК-это:
-оказание методической помощи педагогам в целях совершенствования и развития профессионального мастерства;
-взаимодействие администрации и педагогического коллектива, ориентированное на повышение эффективности пед. процесса;
-система взаимоотношений, целей, принципов, мер.
Элементы ВШК:
1.Ведущие принципы и задачи внутришкольного контроля:
-стимулирование творческого и профессионального роста учителя;
-доброжелательность;
-взаимоуважение и взаимообогащение;
-гуманизация и гласность;
-открытость и доступность результатов;
-самосохранение ( сохранение себя как личности)
Цели контроля:
-компетентная проверка выполнения решений;
-сбор и обработка информации;
-умелое, корректное и оперативное исправление недочетов;
-выявление и обобщение передового педагогического опыта.
Задачи контроля:
-создать благоприятные условия для работы;
-обеспечить сочетание административного и общественного контроля в школе с самоанализом и самоконтролем участнков пед. процесса.
-создать информационный банк данных о работе каждого педагога;
-побуждать к устранению существующих недостатков и использованию новых возможностей;
-мотивировать педагогов на улучшение результатов труда.
2.Функции ВШК:
-осуществление обратной связи, т.к. без объективной и полной информации, к-я непрерывно поступает к руководителю и показывает, как происходит выполнение поставленных задач, руководитель не может управлять, принимать обоснованные решения;
-диагностическая, под которой понимаетя анализ и оценка состояния изучаемого объекта на основе сравнения этого состояния с заранее избранными параметрами повышения качества и эффективности контроля;
-стимулирующая, к-я предпологает превращение контроля в инструмент развития творческих начал в деятельности учителя.
3. Организация ВШК
В пракитке организации контроля необходимо решить ряд вопросов:
-определить участников контроля, провести для них инструктаж, наметить программу контроля, изучить предварительно необходимую документацию, связанную с объектом проверки, распределить рабочее время, оптимально использовать наблюдения за выделенном в плане объектами контроля, спланировать соединение внутришкольного контроля и методической работы.
4.Офрмление основных выводов по результатам проверки:
-раскрываются основные причины успехов (недочетов)
-определяются рекомендации: методические;
-определяются сроки следующего контроля ( в случае необходимости)
-принимаются управленческие решения, обобщение опыта;
-обсуждение итогов проверки на соответсвующем уровне ( педсовете, заседании МО)
5. Виды контроля:
1.По масштабу целей: стратегический, тактический, оперативный.
2. По этапам процесса: начальный или отборочный; учебный или промежуточный; итоговый или заключительный.
3. По временной направленности: предупредительный опрежающий (для предупреждения возможных ошибок, текущий, заключительный, ретроспективный.
4. По частоте проведения: разовый, периодический, систематический.
5. По организационным формам: индивидуальный, групповой, коллективный;
6. По объекту: персональный, классно-обобщающий, предметно-обобщающий, тематически обобщающий, фронтальный, комплексно-обобщающий.
6. Основные формы контроля, используемые в школе:
-самоконтроль;
-взаимоконтроль (взаимообучение равных);
Административный контроль (стихийный и плановый), инициатором и организатором выступает администрация школы;
-коллективный контроль;
-внешний контроль;
7. Методы контроля:
-посещение уроков, внеклассных мероприятий и так далее с последующим анализом;
-работа с классными журналами, дневниками учащихся, планами урока, личными делами, журналами ТБ.
-произвольная беседа и целенаправленная собеседование по спец. подг. Программе;
-проверка уровня ЗУН учащихся ( контрольные работы,тестирование, анкетирование) и т.д.8. Объекты ВШК:
-учебный, воспитательный процесс;
-методическая работа;
-психологическое состояние учителей и учащихся;
Успешной реализации ВШК в школе способствует создание стимулов к активной творческой деятельности путем совместного поиска оптимальных вариантов организации образовательного процесса и предоставление учителю возможности апробировать их на практике, а также распространение передового опыта и творческих находок, изюминок учителей.
Тематика и время проведения ВШК в СОШ № 55 и краткий анализ
проверки за 2016-17 уч.год

№ Дата Тематика проверки Формы и методы Справка

1. Сентябрь Контроль за ведением документации (ведение алфавитной книжки и личных дел обучающихся, классных журналов, дневников обучающимися в соответствии с установленными правилами) Административный контроль, работа с кл. журналами, кл. рук., учителями-предметниками По алфавитной книге и личным делам уч-ся работу провела зав. по гос. яз. Сакеева Ы.К.
По журналам: титульные листы, расписание за 1-е п/годие, ФИО учащихся согласно комплектованию заполнены, листы распределены правильно, общие сведения об учащихся дополняются. Замечания и рекомендации даны кл. рук. и учителям-предметникам.
2. Сентябрь Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями по ведению школьной документации. Целенаправленная собеседование и административный, взаимный контроль. В начале уч. года прибыло 18 молодых специалистов и с ними провели целенаправленную беседу по заполнению журналов, оцениванию знаний учащихся, ведению поурочных и календарных планов. Оказана психологическая помощь по адаптации к новым условия труда. Даны рекомендации и назначены наставники.
3. Сентябрь Контроль за учебно-воспитательной работой Тематический 1. Обеспечение учащихся кружковой работой. В школе работают кружки по баскетболу, волейболу, футболу, драматич. кружок по кырг. литературе, по русскому и кыргызкому языку, информатике, умелые ручки (сайма)
2. Работа с одаренными детьми.
4. Контроль за состоянием санитарно-гигиенического режима и охраны труда в школе 1. Записи в журналах инструктажа по охране труда и пожарной безопасности.
2. Приказы по ТБ противопож. Мероприятий.
3.Проверка кабинетов физики, химии, информатики, лаборантских.
Административный, персональный.
Работа с журналами. Проверили работу по охране труда и обеспечение санитарно-гигиенического режима учащихся, провели беседу о предотвращении травматизма у детей, обратили особое внимание на формирование у учащихся санитарно-гигиенических навыков. Проверка кабинетов химии показала, что и в кабинете, и в лаборатории порядок, все приборы чистые, препараты хранятся в холодильнике.
Также были посещены уроки учителей по физич. воспитанию, проверили сан. гиг. Состояние в столовой и в школе, провели беседу по озеленению кабинетов и назначена дата проведения медосмотра учащихся.
1. Октябрь Контроль работы пед. кадров Административный
Индивидуальная беседа с целью предупреждения ошибок у молодых и малоопытных учителей Был проведен контроль за состоянием преподавания вновь прибывших учителей, проверены поурочные планы, заполнение журналов, оценивание знаний учащихся и даны рекомендации. Замечания корректируются, исправляются. Методическая помощь оказывается регулярно. Молодые специалисты в основном допускают ошибки при составлении целей урока, при выборе методов и формы уроков
2. Октябрь Контроль за работой по самообразованию учителей Административный
Персональный Наблюдение за посещением молодых учителей городских, районных семинаров, проведение тренингов, курсовой системой повышения квалификации учителей.
3. Октябрь Контроль за учебно-воспитательной работой Тематический
Персональный 1. Работа со слабоуспевающими учениками, проведение индивидуальных занятий учителями-предметниками с отстающими. В оновном проблемы у отстающих учеников по англ. языку, по русскому языку, математике, химии и физике. Проведена работа с классными руководителями по проблеме работы с детьми из “группы риска” и по привлечению”трудных
детей” в кружковые работы, общественную жизнь класса и школы. Даны рекомендации по повышению качества знаний у отстающих, по повышению мотивации “трудных детей”. Провели собеседование по выявлению и поощрению талантливых и способных детей.
4. Октябрь Контроль за ведением документации. Административный и классно-обобщающий 1.Проверили тетради и дневники учащихся 5-х классов. Дневники оформлены, маршрутные листы не нарисованы у нескольких учащихся 5-а, 5-б классов. Самые лучшие дневники у учащихся 5-в, г классов. Систематически заполняются дом. задания, проверяются классным руководителем и родителями. Все контактные данные родителей записаны.
2. Проверка тетрадей по русск. и кырг. языку и математике показала, что они оформлены, проверены, хронометраж дом. заданий соответствует норме, поощрительные и коррекционные записи учителей-предметников зафиксированы.
3.Проверка журналов показала, что немногие учителя-предметники своевременно не заполняют темы урока, не выставляют своевременно оценки за контрольные работы, низкая накопляемость оценок. Замечания высказаны индивидуально, в конце журнала отмечены замечания.

5. Октябрь Проведение предметных декад.
Проведение срезов знаний по математике в 10-х кл., физике в 9-10-х кл. Административный Предметные декады организовываются руководителями МО и проводятся по графику. Анализ урока составлен. Провели срез по математике в 10-х классах. Ответственные учителя-Отунчиева Б.Ж., Калыкова А. сдали отчет своевременно рук. МО. По физике в 9-10-х классах не проведен срез. Учитель-предметник по состоянию здоровья не смогла организовать проведение среза.
1. Ноябрь ВШК Административный Выполнение программы за 1-ю четверть. Смотр кабинетов.
2. Ноябрь Контроль за учебно-воспитательной работой. Административный На совещании при завуче обсудили и утвердили план учебно-воспитательной работы и внутреннего контроля на 2-ю четверть. Провели проверку посещаемости занятий учащимися, эффективность форм и методов работы кл. руководителей 8-х классов. По посещаемости сделан анализ. Учащиеся 8-х классов систематически посещают занятия, учебная мотивация на среднем уровне. Трудоспособность хорошая. Состояние учебных принадлежностей, тетрадей и дневников соответствует требованиям. По ведению дневников отличились учащиеся 8-г класса, кл. рук. Субанбек к. А. Журналы проверены, замечания высказаны кл. руководителю и учителям-предметникам.
3. Ноябрь Контроль за учебно-методич. работой Тематический Состояние преподавания предметов в 8-х кл. (русск. яз. и лит., математики, биологии, химии, географии). Слабое знание материалов по русск. языку и литературе наблюдается у некоторых учеников 8-а, б, в, г классах. Низкая мотивация у учеников по предмету физика. Даны рекомендации по повышению учебной мотивации, улучшить работу с отстающими, усилить контроль.
4. Ноябрь Контроль за ведением документации Административный Была проведена проверка единых требований при ведении тетрадей и дневников учащихся 6-8-10-х классов. В проверке состояния тетрадей принимали участие зам. дир. по НМР Софиева М.А., руководители МО Момбекова А.К. Проверяли дневники зам. дир. по УВР Молдогазиева Н.А. и организатор Эркинбек к. М.
Среди 6-х классов по ведению тетрадей и дневников отличились учащиеся 6-б, в, д классов. У всех учеников, за исключением 2-3-х учеников, тетради и дневники в хорошем состоянии, заполнены, проверены, подписаны. Индивидуально проведена беседа с отдельными учениками и учителями-предметниками. Также проведена проверка правильности и аккуратности оформления журналов, объективность выставления оценок, накопляемость оценок. Были высказаны замечания и даны рекомендации отдельным учителям и исправлены ошибки.
5. Ноябрь Состояние преподавания уроков физич. воспитания и ОБЖ. Административный Проведена работа по предупреждению травматизма на уроках физической культуры и трудового обучения.
1. Декабрь Контроль за учебно-воспитательной работой0 Административный
Обобщающий контроль На данном этапе проверялись посещаемость и успеваемость учащихся 10-11-х классов. Уровень посещаемости в 10-11-х классах снизилась по сравнению с 1-й четвертью. Многие старшеклассники опаздывают на первый урок, приходят неподготовленными, без формы. Учебные принадлежности забывают дома, что и говорит о низком мотивации к учебе. Успеваемость по предметам средняя. Учителям-предметникам были даны рекомендации по улучшению учебной мотивации и дисциплины. Кл. рук. строго наблюдать за посещаемостью, иметь связь с родителями и отчтитываться о своей работе перед администрацией.
2. Декабрь Контроль за учебно-методической работой Классно-обобщающий контроль
Адаптация 5-кл. Проведены контрольные срезы по математике в 5-х классах и контр. срезы по матем., физике в 10-11-х кл.
Отчет сдан методисту.
3. Декабрь Работа с родителями 11-х классов. Персональный Провели пед. совет по уч. воспитательному процессу с родителями 11-х классов, решались вопросы о гармоничном отношении детей и родителей. Установление детского контакта между родителями и школой. Ознакомили с основными задачами профориентации.
4. Декабрь Контроль за учебно-воспитательной работой. Административный Учителя-предметники и кл. руководители сдали мониторинг качества ЗУН и отчет по учебно-методической работе за 2-ю четверть и 1-е полугодие. Всего в среднем звене число отличников составляло 23 человек, в старшем звене-2 отличника. С одной “4”-6 учеников.
Рассмотрели и утвердили план уч. воспитательной деятельности и внутреннего контроля на 3-ю четверть.
1. Январь Контроль учебно-методической работой Административный

Взаимопроверка

Самопроверка Была проведена проверка посещаемости и успеваемости учащихся 9-х классов. Посещаемость в 9-х классах регулярно проверяется классными руководителями 9-х классов. Состояние преподавания предметов улучшается. Проверка тетрадей и дневников учащихся 9-х классов провелась руководителем МО. Тетради нескольких учеников не соответсвует требованиям культуры оформления тетрадей и соблюдения единого орфографического режима. Рекомендовано улучшить эффективность работы кл. руководителей.
2. Январь Контроль за ведением документации Административный Проверяли состояние заполнения классных журналов. Замечания высказаны индивидуально.
3. Январь Работа с родителями Административный Проведен пед. совет с родителями учеников
9-х классов, связь родителей со школой, ознакомили с профориентационной работой.
4. Январь Контроль за работой по самообразованию учителей Тематический Регулярно отслеживается курсовая система повышения квалификации пед. кадров. По графику проводится предметные декады, участие на районных и городских конкурсах. Каждый учитель работает над темой по самообразованию.
1. Февраль Общее санитарное состояние школы, кабинетов, столовой, спортзала, наличие документов по ТБ. Обобщающий Проведение инструктажа по технике безопасности, предотвращение травматизма, соблюдение чистоты в школе, территории, классов.
2. Февраль Контроль за учебно-методической работой Классно-обобщающий контроль Проверка состояния преподавания математики и англ. языка в нач. школе.
Также проверяется состояние преподавания предметов в 11-х классах.
3. Февраль Работа с родителями Административный Было проведено общешкольное родительское собрание с родителями 5-11-х классов на тему: “Детские забавы в социальных сетях и мобильных телефонах”. Организованы встречи родителей с инспектором ИДН, психологом школы с целью профилактики правонарушений.
4. Февраль Работа со слабоуспевающими и одаренными учащимися Тематический Проверка планов учителей-предметников с отстающими и одаренными учащимися. Участие слабоуспевающих учащихся на общешкольных мероприятиях, конкурсах.

Краткий анализ проверки
посещаемости учащихся
по ВШК СОШ №55 за
2016-2017 уч. год
(сентябрь, октябрь, ноябрь,декабрь, январь)

1. Посещаемость
В течение четверти проводилась ежедневная проверка посещаемости занятий учащимися 1,2,3 ступеней и добились следующих результатов:

№ ФИО кл.рук. класс
Количество проп. дней уч-ся по месяцам

всего ФИО учащихся,
пропускающих занятия
регулярно
сент октяб. ноябрь декабрь январь Февр.
1. Войтенко Л.И. 11-а 22 37 32 19 24 134 Герман Артур
Мирланова Диана
Кадыров Адиль
Черкезова Пакиза
Шамсутдинов Д.
2. Ажымамбетова В.И. 11-б 21 44 26 47 32 140 Жалиев М.
Жоробеков Р.
Тахтабаев Э.
Урматбекова А.
Сейтбекова С.
3. Кекечова М.Ш. 10-а 15 32 8 12 15 70 Давранова Б.
Кадырбек к. А.
Турдалиева А.
4. Эрматова Г.К. 10-б 28 35 34 32 32 161 Талантбек у.Б.
Эшимбекова М.
Болотбек к. К.
Байзакова А.
Базаралиева С.
Акматказиев С.
Илиясов А.
Бакытбек к. А.
5 Батырбекова Ш.К. 10-в 11 37 9 14 25 96 Алмазбекова А.\
Алмазбек у. Ө.
Бекжан у. У.
Уланбек у. А.

6. Ыскак к. Ш. 9-а 32 78 98 118 91 417 Семенов А.
Талантбек к. А.
Табылдиев А.
Автандилов Т.
Абдыкалыкова С.
Байгазы к. А.
Ефимова В.
Канат у. Д.
Мусаева К.
Мирлан у. А.
Рябова В.
Изатова Б.
Эрлан у. А.
Эшенкулов К.
Кормилицын Ю.
7. Григорьева Н.А. 9-б 6 35 143 46 122 352 Абдыкеримов А.
Абылкасымова С.
Абышев М.
Ашырова А.
Болотбек у.Д.
Инчина И.
Каныбек у. А.
Колобов Т.
Кыдыралиев Б.
Муркамил у. А.
Поморцев Я.
Тологонова Ш.
Турдуева Н.
Назар у. Н.
Нуралиева А.
8. Ашыралиева С.А. 9-в 23 17 18 14 Максатов А.
Байдылда у. Ж.
Марасулов Э.
Түмөнбаев Н. Беделбеков Чолпонбай у. Р.

9. Эшматова В. 8-а 12 20 12 8 6 62 Арыстанбек у. Б.
Адигинеев К.
Божанов Д.
Момбеков Э.
10 Момбекова А.К. 8-б 48 60 78 68 56 310 Каримов Д.
Тилек к. Н.
Аскеев М.
Тукашев К.
Бектен к. А.
Алмаз у. А.
Максат у. У.
Усеналиев Б.
11. Болотбекова Г.С. 8-в 24 39 Герасько Н.
Файков Х.
Шабдан к. А.
12 Субанбек к. А. 8-г 25 41 65 59 59 Алмамбетов Б.
Бактыбек у. Э.
Беккелди у. А.
Асанбаева А.
Кубанычбек у. Б.
Шайбек у. И.
Асангариева А.
Илияс у. С.
Канчоро у. Э.
Кыржыбек у.Э.

13. Мудаева С.Ж. 7-а 12 73 74 42 62 263 Амирова Т.
Афлатова С.
Турусбек у. К.
Урматбек у. А.
Шаменова А.
Шамшибекова Ф.
Женишбекова Д.
Эрнис у. Б.
Руслан у.А.
Исабаева А.
Абдулаев А.
14. Макамбаева А.И. 7-б 42 40 — 26 39 147 Болотбек к.Т.
Догдурбек к. А.
Орозбаев Б.
Ормонбекова С.
Кибарова М.
Максатбек у.З.
Аккул у. А.
Урматбек у. А.
15. Исакова А. 7-в 24 25 26 34 30 139 Болотбек у. Э.п/б
Изиева А.
Кубанычбек к. А п/б
Ишеналиев Ш.
Советбек у. А.
Уланбек у. Н.
16. Кудайназарова А.Т. 6-а 39 54 58 66 61 278 Божанова С.
Мамасабыров Б.
Талипов И.
Герасько А.
Женишбеков Б.
Кубанычбекова Н.
Дамир к. А.
Нурбекова У.
Улан к. А.
Шаменова А.
Эрнистов Э.
Кушубеков Н.
17. Джумакеева З.С. 6-б 53 34 30 30 20 167 Акылбеков А.
Жакыпов Ж.
Катипова Э. п/б
Жоролбаев А.
Куштарбекова А.
Нуркул у.А.
Урматбекова М.
Жакыпов Ж. п/б
Шамуратов М.
Турсуналиева А.
18. Джумаева З.Э. 6-в — 20 16 10 7 53 Жыргалбеков Э.
19. Сейталиев К.А. 6-г 28 — 50 35 34 147 Эрмек у. С.
Максатбеков М.
Осмонбек у. А.
Сталбек к. Ж.
Бапаева А.
Рысманова А.
Кубанычбеков А.
Мукашев Ш.
Тагайбек к. Н.
20 Эшмамбетова Ж.Дж. 6-д 40 34 26 28 — 128 Жумабеков К.
Надырбек к. С.
Самак к. Б.
Айдар к. А.
Жылдызбек к. А.
Байышов Б.
Нурланбек у. Э.
Талантбек к. Н.
Усупов А.
21 Абдикалил к. Г. 5-а 10 16 — — 32 48 Азаматов У.
Максатбек к.А.
Чолпонбеков С.
Кубанычбек к. Н
22. Старикова М.К. 5-б 21 25 24 47 43 160 Жамалбеков Э.
Шабдан к. Ш.
Сухорученко Н.
Акматбек к. Б.
Асылбеков А.
Укушева А.
Шарунов Д.
23. Жапаралиева А. 5-в 8 6 12 12 14 52 —
24 Айтмамбетова Ы. 5-г — 6 12 21 22 61 Сатылганов Э.
Байберди у. Э.

Низкий уровень посещаемости в следующих классах:

11-б,9-а,б,,8-б,г, 7-а,б, 6-а,б,г, 5-б, где учатся ученики, которые систематически пропускают занятия. С ними и их родителями кл. руководители проводили разъяснительную работу в целях предотвращения пропусков без причины. За помощью обращаются к администрации и получают помощь со стороны психолога, инспектора ИДН, соц. педагога. Были приняты следующие меры: каждодневная проверка УВР, ВР, кл. рук. с пояснительной запиской и росписью. От родителей же требовалось своевременный контроль дома. Родители проинформированы о дисциплине, успеваемости своих детей. Классным руководителям был высказаны замечания по поводу пропусков занятий учащимися без уважительной причины и требования усилить контроль над учащимися.

Даны рекомендации по улучшению посещаемости учащихся:

-выявить причины низкого уровня посещаемости;

-провести беседу с учащимися, у которых много пропусков;

-организовать их участие в общешкольных, районных мероприятиях;

-коррекционные занятия у психолога, беседа с инспектором ИДН;

-включить в творческие группы по подготовке к конкурсам, кл. часам, в члены ред. коллегии;

-улучшить работу кл. рук. и родителей;

-повысить уровень ответственности у самих учеников;

-провести беседу с учителями-предметниками об успеваемости;

Справка по проверке
журналов

Справка по проверке журналов СОШ № 55
Цель проверки:
1.Отследить выполнение инструкций по ведению журналов учителями за 1-е полугодие.
2.Проверить объективность выставленных четвертных и полугодовых оценок по предметам учебного плана.
3.Оценить систему проверки знаний учащихся учителями-предметниками.
4.Контроль за выполнением учебных программ, практической части программы.
5.Содержание, характер и объем домашнего задания.
В течение 1-полугодия 2016-17 учебного года заместителем директора по УВР Молдогазиевой Н.А. была проведена проверка заполнения классных журналов с 5-го по 11-е классы.
Проверка показала, что все журналы на конец полугодия имеют удовлетворительный вид. Журналы обвернуты обложками, на титульном листе указан № класса и ФИО классного руководителя. Большинство учителей-предметников заполняют журналы в соответствии с инструкцией. Записи в журналах осуществляется учителями в соответствии с их учебной нагрузкой по тарификации. Наименование предметов записаны классными руководителями в соответствии с учебным планом. Запись изученных на уроках тем ведется в соответствии с календарно-тематическим планированием. Всеми учителями-предметниками подведены итоги за полугодие, посчитано количество проведенных часов по программе и фактически.
Выводы:
1.Все классные руководители заполнили общие сведения об учащихся, своевременно заполнили сводные ведомости успеваемости учащихся, сводные ведомости об итоговых оценках.
2.Проверена объективность заполнения четвертных и полугодовых оценок по предметам. Контроль показал, что отметки учителями-предметниками выставлены в основном объективно.
3.Можно отметить объективность выставленных оценок по предметам следующими учителями: Войтенко Л.И., Момбековой А.К., Софиевой М.А., Субанбек к. А., Эшмамбетовой Ж., Эрматовой Г.К.
4.Также, в ходе проверки выявлены недочеты и нарушения инструкции по ведению журналов отдельными учителями. Например, за письм. работу не выставили оценки учителя кырг. яз. Айтмамбетова Р., Сейталиева К.А., по англ. яз. Григорьева Н.А., Дуйшеналиева Г.Т., по математике у Отунчиевой Б.Ж., Акылбековой А., темы уроков заполнены на двух языках в классах с кырг. языком обучения у учителей англ. яз. у Тюлебердиевой К.К. и Акматовой К., при заполнении темы по ИХТ в классах с кырг. яз. обучения у Мамбетовой К. допущен переход границ, имеются исправления оценок замазкой упо мировой истории у Абдикалил к. Г. и по биологии Автандил к. Ч.
Низкая накопляемость оценок у следующих учителей: Акылбековой А., Ашыралиевой С.А., по информатике, Кудайназаровой А.Т. по физике, Отунчиевой Б.Ж. по математике, Дуйшеналиевой Г.Т., Макамбаевой А.И. по англ. яз.
У некоторых учителей не заполнены учет количества пропущенных дней учащимися, общественно-полезного труда учащихся, темы классных часов.
Все вышеуказанные недочеты и замечания по нарушениям инструкции ведения классных журналов были сказаны на рабочем совещании. С учителями-предметниками была проведена также индивидуальная работа по заполнению журналов.

На нижеуказанные пункты при заполнении журналов нужно обратить особое внимание:
1.Списки учащихся заполнять только по документам, удостоверяющих личность в алфавитном порядке. ФИО учителя-предметника и учащихся необходимо написать полностью.
2.Списки в подгруппах (русск. яз., кырг. яз., англ. яз., информатика, труд. обучение) должны совпадать с общим количеством учащихся в классе.
3.Оставлять пустые строчки перед и после выставления четвертных оценок недопускается.
4.Надпись “срез”, “контр. работа” пишется в примечании, над или под датой писать нельзя.
5.Учитель не должен ставить “2” за поведение, за отсутствие тетрадей, уч. принадлежностей.
6. В случае выставления неудовлетворительной оценки, учитель должен провести индивидуальную работу по оказанию помощи.
7.Нужно объективно оценивать знания учащихся.
8.Все медицинские справки в течение месяца должны храниться у кл. рук. и после заполнения учета количества пропущенных дней должны сдаваться мед. сестре.
9.Многие учителя не пишут название месяцев на горизонтальной строке.
10.За письменные работы, срезы, лабораторные работы, самостоятельные работы у всех учащихся должны быть выставлены оценки. При проведении письменных работ следует обязательно указать тему.
11.Нельзя допускать пометки, ставить точки карандашом и ручкой.
12.При записи замещений следует обязательно расписаться в строке “примечание”. В случае отсутствия записи на момент сдачи табеля оплата не производится.
13. Отсутствует система работы учителей-предметников по обработке пробелов в знаниях учащихся после проведения письменных работ.
14.Слабый опрос, что приводит к низкой накопляемости оценок.
15.Большое количество неудовлетворительных оценок по следующим предметам: физика, математика, русский язык, английский язык. По этим предметам усилить работу с отстающими, рекомендуется повысить успеваемость.
16.Освобождение от физического воспитания строго по справкам.

Проверку провела: зам. дир. по УВР Молдогазиева Н.А.

Посещение уроков во время ВШК

Цель: Оказать методическую помощь молодым учителям,
выявить уровень знаний и причину недочетов при
проведении уроков, корректировать, дать рекомендации.
По графику были посещены уроки следующих учителей:
1.Рыскулова У.
2.Алмазбековой А.А.
3.Акылбековой А.А.
4.Ыскак к. Ш.
5.Жапаралиевой А.
6.Стариковой М.К.
7.Турарова К.М.
Посещение уроков молодых учителей показало, что учителя научились владеть методикой построения уроков, этапы уроков прослеживаются, учитель включает задания развивающего характера, умеют применять на уроке различные формы и методы обучения. Умеют организовать учащихся. Учащиеся в свою очередь показали активность, заинтересованность.
Некоторые молодые учителя допускают такие ошибки, как:
-учителя испытывают ряд трудностей при планировании и организации урока;
-нечетко объясняют учебный материал;
-не может распределить рационально время на все этапы урока;
-мало пользуются наглядные пособия, необходимые для полноценного восприятия материала;
-упражнения, выполняемые на уроке однообразны;
-домашние задания не согласовано с темой урока.
Последствия:
— у ученика пропадает интерес к предмету, мало проявляют активность, начинают заниматься посторонними делами, у доски беспомощны, не понимают, чего от них хочет учитель.
Следует отметить самоуверенность, целенаправленность, заинтересованность молодых учителей.
Рекомендации:
-повысить желание постигать педагогическое мастерство;
-прислушиваться к замечаниям и советам наставников, коллег;
-воспользоваться советами более опытных учителей;
-совершенствоваться;
-применять на уроках иновационные методы;
-пользоваться методической литературой;
-применять на уроках тематические наглядные пособия;
-планировать коммуникативные ситуации;
-поддерживать стремление учеников к дискуссии;
-принимать и поощрять выражаемую учеником собственную позицию;
-создать атмосферу учебного сотрудничества, осуществлять совместную деятельность;
-создать методическую копилку по своей теме;
-взаимопосещение уроков;
-посещать районные, городские семинары.

Положительные стороны уроков наставников молодых специалистов:

-на уроке используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие степень активности учащихся в учебном процессе;
-учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, используя для этого специальные приемы;
-учитель эффективно сочетает репродуктивную и проблемную стороны обучения, учит детей работать по правилам и творчески;
-на уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки;
-учитель систематически обучает детей оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений;
-учитель специально планирует коммуникативные задачи урока, владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и задавать вопросы;
-учитель выражает и поощряет выражаемую ученикомсобственную позицию, иное мнение, обучает корректным формам их выражения;
-стиль, тон отношений, задаваемые учителем на уроке, создают атмосферу учебного сотрудничества, сотворчества;

Отчет по ВР
ОТЧЕТ
о проделанной воспитательной работе
СОШ № 55 Ленинского района г. Бишкек
за 2018 – 2019 учебный год
1-е полугодие

Учебный год в нашей школе, как обычно начинается с торжественной линейки, посвященной Дню Знаний 1 – е сентября. В этот же день во всех классах школы классные руководители провели классные часы на тему: «2018 год — Год развития регионов».
В СОШ № 55 на 1-е сентября 2018-2019учебного года согласно комплектованию в 47 классах-комплектах обучалось 1491 учащихся,на конец 2-й четверти общее количество учащихся – 1477, из них девочек – 766, мальчиков –711 .
В начальной школе: классов – комплектов- 21,на конец 2-й четверти учащихся –663 , из них: девочек -361, мальчиков-302.
В 5-9 классах обучалось 26 класс – комплектах ;на конец 2-й четверти – 634 учащихся, девочек –309 , мальчиков-325.
В 10 – 11 классах — 157 учащихся, в 6 классах – комплектах на конец 2-й четверти, из них девочек — 96, мальчиков -61.
На начало учебного года по результатам августовского учета общее количество учащихся, проживающих по микроучастку школы- 1208 из них: обучаются в нашей школе 715, в других школах 7493, дошкольники- 215 детей.
На конец 2-й четверти – общее количество учащихся – 1474, мальчиков – 686, девочек – 765. Количество учащихся начальной школы – 664, из них мальчиков – 303, девочек – 361; общее количество учащихся 5-9-х классов – 634, из них мальчиков – 323,девочек -311; общее количество учащихся 10-11-х классов – 153, из них мальчиков – 60, девочек -93.

Социальный паспорт школы:

Социальный паспорт школы:
Сироты — 5
Полусироты — 53
Учащиеся из неполных семей — 66
Дети из многодетных семей — 151
Учащихся из неблагополучных семей — 10
Дети-инвалиды- 6
Дети участников войны в Афганистане — 4
Дети участников боевых действий в Баткенской области — 4
Дети ликвидаторов аварии ЧАЭС – 1
Дети из семей, где родители с ОВЗ -1
Беженцев — нет
Дети из малообеспеченных семей — 37
Дети участников событий 7 апреля – нет
Детей обучающихся на дому — нет
Дети внутренних мигрантов – 85
Дети внешних мигрантов – 85

По профилактике правонарушений в течение учебного года выявлены и поставлены на внутришкольный учет учащиеся с плохим поведением, неуспевающие и пропускающие занятия по неуважительной причине:
Выявлены и поставлены на внутришкольный учет учащиеся с плохим поведением, неуспевающие и пропускающие занятия по неуважительной причине:

№ Ф.И. учащихся Класс Дата постановки
на учет,
№ протокола Причина
1 Болотбек у Кутман 8-А 23.10.2017,№ 16 Пропуски уроков без причин
2 Мурат у. Улан 9-А -9.11.2-17,№17 Участие в драках
3 Асадов Курстанбек 6-В 3-.11.2-17,№ 18 Плохое поведение
4 Самарбек уулу Эмирлан 8-Б 12.03.16, №7 Прогулы, неуспеваемость
5 Орозбаев Бактилек 8-Б 12.03.16, № 7 Прогулы, неуспеваемость, уход из дома
6 Каримов Дамир 9-А 12.01.2-18, №19 Пропуск уроков
7 Мелисбеков Темирлан 8-Г 06.02.17, № 4 Плохое поведение, компьютерные игры
8 Бедельбеков Кадыракун 10-В 21.-5.2017,№17 Плохое поведение
9 Ишеналиев Шабдан 8-В 19.05.17, №14 Пропуски уроков
10 Саватбек у Актан 8-В 19.05.17. №14 Неуспеваемость, компьютерные игры
11 Малабаев Марсель 8-В 19.05.17. №14 Пропуски уроков, компьютерные игры
12 Исабаев Бекзат 10-В 21.05.17, №15 Неуспеваемость, рлохое поведение
13 Уланбек у Нурдоолот 8-В 19.05.17, №14 Неуспеваемость, компьютерные игры
14 Алымбек у Канимет 10-В 21.05.17, №15 Пропуск уроков
15 Жолдошбек у Адил 10-В 21.05.17, №15 Плохое поведение, участие в драках
16 Сыдыкмаматов Медер 10-В 21.05.17, №15 Неуспеваемость, пропуск уроков
17 Кубанычбек уЭрбол 10-В 21.05.17, №15 Плохое поведение
18 Максатов Адилет 10-В 21.05.17, №15 Плохое поведение, пропуски уроков
В связи с положительной динамикой в поведении, были сняты с учета 3 учеников.

На учете ИДН состоят:

№ Ф.И. учащихся Класс Причины постановки на учет
1 Талантбек у Бекжан 11-Б Уход их дома без причин
2 Алтынбеков Айдар 8-А Участие в драке
3 Семененко Наташа 8-Б Пропуски уроков
4 Самарбек у Эмирлан 8-Б Плохая успеваемость, пропуски уроков без причины, грубость, агрессия
5 Орозбаев Бактилек 8-Б Пропуски уроков, компьютерные игры, уход из дома.

В группу риска были включены учащиеся по болезни, ограниченных возможностей здоровья, по не усвоению учебного материала:

№ Ф.И. учащихся Класс Примечание
1 Василенко Евгений 9-В Инвалид детства
2 Афлатова Сабина 8-А Не усваивает учебную программу
3 Халфина Суюмбек 1-Д Не усваивает учебную программу
С учениками, стоящими на учете в ИДН, ВШУ и группы риска ведется индивидуальная работа. Соц.педагог школы регулярно проводит профилактические беседы., круглые столы. Зам.директора по ВР, классные руководители совместно с инспектором ИДН и соцпедагогом посещают их на дому. Также эти учащиеся занимаются дополнительно в различных кружках по предметам и в спортивных секциях. Ведется работа с родителями, они приглашаются в школу для беседы с классными руководителями, инспектором ИДН, соц.педагогом и зам.директора по ВР. С родителями учеников состоящих на учетах постоянно проводятся учебные, познавательные психологические тренинги, они приглашаются в школу для беседы с директором, классными руководителями, психологом школы. Каждый вышеуказанный ученик имеет тетрадь посещаемости, где каждый день учителя – предметники отмечают, присутствовал ли он на уроке и как он себя вел. Большую работу с такими ребятами ведет школьный парламент ДЮО «РИТМ», члены которого также входят в профилактическую группу. Они постоянно привлекают этих ребят для участия в различных общешкольных мероприятиях, субботниках, спортивных соревнованиях, КВН, и.т.д.

С целью профилактики распространения наркотических средств среди учащихся
в сентябре на рабочем совещании СОШ № 55 был разработан соответствующий план мероприятий. Согласно этому плану были проведены следующие мероприятия:
проведены классные часы с приглашением врачей из наркологического центра.
На Уголках здоровья вывешена информация о вреде и пагубном влиянии наркотиков на детей.
Проведен конкурс стенгазет и рисунков «Нет – наркотикам!», «Мы выбираем здоровье!».
Для профилактики распространения наркотических средств среди молодежи, а также рациональном использовании свободного времени организованы спортивные секции и кружки по интересам, куда вовлечены многие учащиеся.
Для поддержания здорового образа жизни проводились различные спортивные соревнования, например по футболу, где были заняты призовые места нашими учениками.
Проводились круглые столы, конференции, беседы о вреде наркомании, токсикомании, табакокурения.
Учитель ЧИО на уроках знакомит учащихся с Конвенцией о правах ребенка, УК КР, правовые документы и акты.
Проведен рыцарский турнир 10-11-х классов на лучшего знатока права. В школе также создан отряд «Эр Жигит» , в ноябре были проведены соревнования, где ученики-старшеклассники продемонстрировали младшим товарищам среднего звена не только навыки по военной подготовке, но и умения в оказании первичной медицинской помощи; показали навыки оказания помощи при отравлении, укусах.
Согласно информации, полученной от Бишкекского центра укрепления здоровья были проведены ряд профилактических мероприятий.
Во всех классах были проведены классные часы на тему «Депрессия», где ученики узнали, что такое депрессия, главные признаки депрессии, виды депрессии.
Для учеников начальной школы были проведены информационные часы, где им рассказали о депрессии, а ученики среднего и старшего звеньев написали диктанты на тему «Что такое депрессия?».
В целях профилактики психолог школы также провел некоторые тестирования среди учеников старшего и среднего звена для определения есть ли среди них учеников с депрессивным состоянием.
В школе была проведена профилактическая беседа с учащимися 5-11 классов на тему «Безопасный Интернет», была проведена тщательная проверка телефонов учащихся на наличие запрещенных сайтов.
В начале учебного года согласно плану внутришкольного приказа был создан отряд ЮДМ. Ответственные за исполнение этого приказа: завуч по ВР, инспектор ИДН, соц.педагог, организатор. Создали совет профилактики ЮДМ; были выбраны : завуч по ВР Дуйшембиева Ш.Б., инспектор ИДН, соц.педагог, школьный родительский комитет Макамбаева А.И., организаторы и капитан отряда ЮДМ Мурат уулу Улан, соц.педагог, инспектор ИДН, психолог, была создана база данных детей ВШУ, ИДН и группы РИСК, были поставлены на учет учащиеся. В связи с положительными переменами в поведении, учебе некоторые учащиеся сняты с учета. Регулярно ведется мониторинг таких учащихся. Каждую четверть инспектор ИДН с соц.педагог, организатор и школьным парламентом проводились профилактические беседы и лекции. Соц.педагог , инспектор ИДН, психолог, организовали и провели круглый стол, на тему «Правонарушение среди подростков», были привлечены ученики старшего звена стоящие на учете ВШУ, ИДН, из группы РИСК и из неблагополучных семей . На круглом столе, присутствовали члены совета профилактики. Был проведен районный круглый стол на тему: «О вреде спиртных напитков и табачных изделий», «Профилактика табака — курения, наркомании и алкоголизма». Присутсвовали Попова З.В. – врач ЦСМ№2, Мириева Л.С.- врач БУУЗ, Рысбекова А.Р.- медсестра КУЗ ЦСМ №2, а также учащихся среди школ, которые состоят на учете ВШУ, и инспектора ИДН СОШ№40,№7,№74,№47 и № 55.Всего присутствовало учащихся -45.
Открыли заседание учащихся 10-х и 11-х классов с выступлением, в частности ученик 11-А класса Эрланов Алихан показал подготовленный слайд шоу о вреде табакокурения, завершив свое вытупление рассказом о пользе ведения здорового образа жизни. Учащиеся 10-А класса Шамова Сауле и Абакирова Ульяна прочитали лекцию о вреде алкоголизма, о проблемах « молодого» алкоголизма. Врач БУУ Мириева Л.С. подготовила доклад « О вреде насвая», представила видеоролик по теме. Попова Э.В, врач ЦСМ№2 дала разъяснение о вреде наркотиков.
Один раз в месяц проводится заседание совета на разные темы вместе с инспектором ИДН. Каждый месяц командой ЮДМ выпускается стенгазета на разные темы.Была 15.10.18года проведена лекция на тему: «Экстремизм и его проявления в Кыргызстане» для учащихся 9-10-11классов присутствовали 120 учащихся и классные руководители. Провел лекцию полковник милиции Колжашаров Мамырбек Тологонович.В ходе лекции были показаны видеоролик и много разных наглядных примеров. 11.05.18 года проведена лекция на тему: «Неблагополучная семья» для учащихся 7-8-9-10-11 классов присутствовали 210 учащихся и классные руководители.Выступила с докладом соц.педагог и психолог на тему:»Суицид». В месяц один раз проводим рейды «Подвал» и «Подросток», «Компьютерные игры» вместе с МТУ-2, классными руководителями и соц.педагогом по микроучастку. Классные руководители провели классные часы на тему «Профилактика правонарушений», «Рэкет», «Суицид», «Компьютерные игры», «Насилие»« и «ЗОЖ». В каждом классе есть уголок профилактики правонарушения. Каждую четверть в школу приглашаются родители часто пропускающих, прогуливающих, и стоящих на учете ИДН, ВШУ и группы РИСК и вместе с психологом и соц.педагогом проводятся профилактические беседы. Каждую пятницу проходит общешкольная линейка, где обсуждается дисциплина учащихся, успеваемость и внешний вид и инспектор ИДН дает информацию о профилактике правонарушений. В школе проводится спортивные мероприятия, такие как «А ну-ка девочки», «Эр-жигит», «А ну-ка мальчики».В актовом зале для старших классов школьный врач проводил лекции о вредных привычках и продемонстрированы картинки о вреде употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения, и тема: «Вич-спид», были разданы брошюрки всем детям, и рассказала, как пагубно влияют вредные привычки на здоровье.
Согласно утвержденному Плану мероприятий «О социально-правовой защите от насилия в семье» в сентябре был проведен сбор данных с классных руководителей о социальном положении учащихся 1-11-х классов СОШ № 55.
Были проведены выборы и утверждение состава Комитета по защите прав учащихся в следующем составе:
1) Токтогулова З.Э. – директор СОШ № 55
2) Дуйшембиева Ш.Б. — зам.директора по ВР
3) Усупбекова В.А. — председатель родит.комитета
4) Садыркулова Э.С. — социальный педагог
5) Сабыканова Ж.А. — школьный психолог
6) Токтоналиев Т. — инспектор ИДН
7) Бообеков К.З. — президент школы.

Во всех кабинетах оформлены и вывешены стенды по профилактике насилия и правонарушений, где постоянно обновляется информация по правонарушениям. В СОШ № 55 также имеется и соответственно оформлен информационный стенд со всей полезной информацией по профилактике насилия.

Регулярно проводятся рейды и выезды завуча по ВР, инспектора ИДН и соц.педагога по домам учащихся, относящихся к «группе риска»,где проводятся обследования жилищных условий, беседы с родителями учеников, выявление причин применения насилия к детям. До настоящего времени в СОШ № 55 по микроучастку по итогам рейда таких детей выявлено не было.

6 сентября 2017 года в СОШ № 55 было проведено общешкольное родительское собрание по теме «Терроризм и региональный экстремизм». Общее количество присутствующих 320 человек. Выписка из протокола № 14 родительского собрания прилагается.
20 октября проведено общешкольное родительское собрание по теме «Коррупция в общеобразовательных организациях». Общее количество присутствующих – 341 человек.
В школе организована работа «Телефона доверия» (данные размещены в общедоступных местах), «Почты доверия», куда любой может позвонить, написать и сообщить (анонимно) о любых фактах проявления коррупции. До настоящего время сигналов о проявлении каких-либо коррупционных действий не поступало.

28 ноября было проведено общешкольное родительское собрание для родителей 5-х классов с участием школьного психолога Сабыкановой Ж.А. Общее количество присутствующих – 124 человека.

Классными руководителями 1-11-х классов были проведены следующие классные часы:
в 1-4-х классах по теме «»Что такое насилие?»;
в 5-11-х классах по теме «16 дней против насилия»; «Конвенция по правам ребенка»; «Насилие в семье».
В декабре была организована и проведена выставка рисунков среди учащихся 5-7-х классов по теме «Мы против насилия!». Наиболее лучшие работы были удостоены памятных призов и отмечены грамотами.
Регулярно с целью предотвращения насилия в семье школьным психологом проводятся тренинги и тестирования среди учащихся «группы риска», также проводятся индивидуальные беседы и консультации.
Инспектор ИДН совместно с соц.педагогом школы систематически проводят профилактические беседы, лекции о насилии в семье. При выявлении детей, сбежавших и не ночующих дома, были организованы рейды по посещение домов и выявление причин побега из дома и не посещение уроков. С такими учащимися проводятся индивидуальные беседы, и с родителями тоже.

Классные руководители 1-11-х классов провели следующие классные часы: 20 сентября «Эне тилим – эне сутум» к Дню государственного языка; 27 сентября «Берегите старость» ко Дню пожилых людей, также была оказана гуманитарная помощь пожилым людям по микроучастку в виде вещей первой необходимости, теплыми вещами и продуктами питания. Организована работа «Тимуровского движения» среди учеников среднего звена для уборки и оказания помощи на дому пожилым и больным людям. На микроучастке школы проживают 11пожилых граждан, за которыми закреплены ребята из «Тимуровского движения».
Регулярно проводятся инструктажи и профилактические беседы о ПДД, ТБ, поведении на проезжей части.
4 октября проведен классный час ко Дню учителя, был показан праздничный концерт. 11 октября проведен классный час с участием школьного инспектора ИДН по профилактике правонарушений среди подростков. 25 октября был проведен открытый классный час для учащихся 8-11-х классов с участием учителя истории« Религиозный экстремизм и терроризм», где был также показан видеролик о терроризме , о сектах.
29 ноября проведены классные часы «СПИД» и проведен марофон «Мы против СПИДа!» и организован концерт с участием учащихся школы. Также в декабре был проведен открытый классный час «Мы против коррупции!» и учитель ИЗО провела выставку рисунков по этой теме среди учащихся 5-7-х классов, а для учащихся старщих классов – конкурс эссе по теме : «Школа без коррупции».
Учитель географии Рыскулов Улан, работающий по проекту «Таза Бишкек», провел открытый круглый стол с участием учащихся 10-11-х классов, начальника «Тазалык». Были показаны видеоролики, снятые самими учащимися.
К 90-летию Айтматова Ч.Т. были проведены тематические классные часы, учителями русского языка и литературы организованы и проведены конкурсы чтецов. Также учащиеся 5-х классов приняли участие в Айтматовских чтениях .Был проведен классный час и открытый урок к 90 летию Султана Ибраимова.
Ежегодно в школе проводятся новогодние праздничные утренники. В этом году будущие выпускники выступали со своим представлением и классным рукводителем . Представление было организовано для учащихся 1-4-х классов, а также -5-7-х классов. Для учащихся старших 8-11-х классов был организован бал-маскарад . Для социально уязвимых учащихся мэрией г.Бишкек были выделены 1 пригласительных билета ученица 10 «А» класса Черкезова Б.
Школьные парламентеры при поддержке администрации устроили благотворительный концерт «Мы за счастливое детство». На собранные деньги были куплены канцелярские товары и принадлежности для детей. Все канцелярские товары были упакованы и расфасованы в красивые пакеты . Вместе с парламентерами все пакеты были розданы для детей сирот и полусирот из нашей школы во время новогоднего представления.

Во время зимних каникул функционировали кружки по информатике, волейболу, футболу и др. В основном в кружки вовлечены дети группы риска, стоящие на ВШУ, ИДН.
Большую активность во всех профилактических мероприятиях школы проявляет детско-юношеская организация «Ритм» ( школьный парламент), которая существует с 19.10.2002 года. Количество членов организации — 2-хступенчатая: 1 ступень – учащиеся 5-7-х классов; 2 ступень – учащиеся 8-11-х классов. Отдельную группу представляют учащиеся 1-4-х классов.
У ДЮО «Ритм» есть свой флаг, значок, галстук, гимн, девиз. Само название организации «Ритм» тоже имеет свое значение :
Р – романтики, И – искатели, Т – творители, и М – мечтатели.
Еженедельно организация выпускает школьные стенгазеты. Заседания школьного парламента проводятся регулярно по пятницам: для среднего звена – в 11.00 ч., для старших классов – в 14.00 ч.
Один раз в месяц проводятся рейды «Берегите книги!» среди учащихся 1-11-х классов. Учащиеся «ремонтируют» книги своими силами, дарят им вторую жизнь.
Каждую субботу в течение учебного года проводятся субботники. Учащиеся делают генеральные уборки внутри школы. Проводятся акции и по уборке территории, прилежащей к школе, так и близлежащих улиц: «Мы- за чистый город!», «Очистим наш город!», «Мы – за чистую школу!».
Зам. директором по ВР, соц. педагогом и классными руководителями были проведены ряд лекций для учеников 5-11 классов на темы «Правила поведения в школе и общественных местах», «Вымогательство», «Школьный рэкет», «Грабеж», «Взаимоотношения среди подростков», «Групповые драки». Инспектор ИДН разъяснил ребятам, что есть статьи за все вышеуказанные действия и что ребята могут нести полную уголовную ответственность. КВН команда школы организовала и показала истории о печальных последствиях наркотиков и к чему может привести принятие наркотиков детским организмом. Для учеников это было хорошим уроком.

Вся воспитательная работа нашей школы построена и предваряется в жизнь по семи заповедям Манаса, а также национальным государственным программам.
Огромная работа проводится в рамках национальных программ по профилактике здорового образа жизни.
В целях профилактики и борьбы с вирусным гепатитом в школе были организованы и проведены классные часы, где врач рассказала детям о вирусном гепатите, эхиноккокоз, гриппе .
Во всех классах имеются уголки здоровья, где регулярно вывешиваются профилактическая информация о различных инфекционных заболеваниях.
Каждую неделю проводилась и проводится по всей день проверка санитарного состояния учебных кабинетов, наличие хлорки, перчаток, маркировка ведер и т.д.
Во всех классах классные руководители провели родительские собрания, куда были также приглашены школьный врач, специалисты, которые сообщили информацию о вирусном гепатите.
В целях профилактики, все классные руководители до конца учебного года ответственны за чистоту, санитарное состояние класса.

Тема школы: «Развитие творческой индивидуальности личности школьника в условиях современной образовательной среды». Необходимо:

• активизировать работу школьного самоуправления;
• активизировать работу школьных кружков с привлечением большего количества учащихся;
• организация выездных экскурсий с посещением исторических и памятных мест, достопримечательностей города;
• тесная работа с родителями, привлечение их в общественную жизнь школы;
• усовершенствование совместной работы с инспектором ИДН по профилактике правонарушений среди подростков;
• проведение различных мероприятий с целью воспитания у учеников гуманности, толерантности, честности, самостоятельности;
• активизировать совместную работу классных руководителей, социального педагога, администрации школы и родителей, психолога, школьного врача;
• усилить контроль посещаемости учеников с целью повышения уровня образования учеников.

Завуч по ВР Дуйшембиева Ш.Б
Директор СОШ № 55 Токтогулова З.